Ledenvergadering HVS uit zorgen over verduurzaming particuliere huursector

Zoals bekend worden er in de komende jaren door woningcorporaties miljoenen
geïnvesteerd in het verduurzamen van sociale huurwoningen in Nederland. Ook
SallandWonen doet dit bij haar ruim 5.000 woningen in de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte. Naast deze 5.000 corporatiewoningen tellen beide gemeenten echter ook
ruim 1.500 huurwoningen in de particuliere sector (cijfers CBS 2017). De aanwezigen
bij ledenvergadering van Huurdersvereniging Salland van woensdagavond
betwijfelden of daar ook een dergelijke duurzame slag gemaakt zal worden.
Maximale opbrengst tegen minimale kosten.

Tijdens de, helaas slecht bezochte, ledenvergadering van Huurdersvereniging
Salland van 28 november in ’t Langhuus in Wijhe, kwam een huurder van een
particuliere huurwoning uit Raalte aan het woord. Hij huurt een woning in het zuiden
van het dorp, die de eigenaar wil verkopen zodra de huidige huurder uit de woning
vertrekt. Jaarlijks wordt hem de maximale huurverhoging opgelegd, maar er wordt
niet geïnvesteerd in de woning. Hij vroeg zich af hoe deze verhuurder gemotiveerd
kan worden om te investeren in het duurzaam en gasloos maken van de woning. Het
bestuur van Huurdersvereniging Salland vindt dit een belangrijk signaal, waar zeker
aandacht voor gevraagd gaat worden. Wel werd het vermoeden uitgesproken dat dit
vooral een onderwerp is waar de Haagse politiek zich mee bezig moet houden.

Nieuwe bestuursleden

Het goede nieuws uit de vergadering kwam van de verkiezing van twee nieuwe
bestuursleden. Het bestuur had Ina Duursema en Joop Winterink aan de leden als
nieuwe bestuursleden voorgedragen. Deze voordracht werd door de
ledenvergadering unaniem overgenomen.

Huurderscommissaris
Voor het tweede deel van de vergadering had het bestuur de voorzitter van de Raad
van Commissarissen van SallandWonen, Heleen Buijs, uitgenodigd. Mevrouw Buijs
heeft sinds 2013 zitting in de RvC op voordracht van Huurdersvereniging Salland.
Haar was gevraagd te komen vertellen over haar werk als commissaris en wat het
voor haar betekent om dat werk te doen op voordracht van de huurders. Dit leidde tot
een geanimeerd gesprek waarbij verschillende onderwerpen de revue passeerden.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie