Deventer

Voorschot voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen

29 maart 2020 Salland TV 0

De landelijke maatregel van de Rijksoverheid voor inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers is nog in ontwikkeling. Sommige ondernemers kunnen hier echter niet op wachten. Zelfstandige ondernemers met acute financiële problemen kunnen daarom een voorschot aanvragen. Hiermee kan in levensonderhoud worden voorzien. Het Rijk biedt deze mogelijkheid aan gemeenten. De gemeente Raalte maakt hier graag gebruik van om zo ondernemers te helpen

Olst-Wijhe

Burgemeester Ton Strien sluit drugspand in Wijhe

29 maart 2020 Redactie 0

Op 27 maart sloot burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe een woning aan de Beatrixlaan 52 in Wijhe voor drie maanden. In het pand zijn een grote hoeveelheid drugs en een aantal wapens aangetroffen. De huurder van het pand was al in beeld bij de politie. Deze vondst is voor de burgemeester aanleiding om het pand te sluiten.

No Picture
Deventer

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

27 maart 2020 Salland TV 0

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt veel vragen over het nieuwe coronavirus COVID-19. Hier vind je actuele informatie over het coronavirus . … Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl Het bericht Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verscheen eerst op Salland TV.

Olst-Wijhe

Maatregelen gemeente Olst-Wijhe in verband met coronavirus

13 maart 2020 Salland TV 0

De gemeente Olst-Wijhe volgt de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Daarnaast neemt de gemeente ook een aantal aanvullende maatregelen dat erop gericht is de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te laten komen. Met betrekking tot de dienstverlening en afspraken bij de gemeente geldt: Het gemeentehuis blijft open voor dienstverlening. Inwoners kunnen dus gewoon terecht bij de

Olst-Wijhe

Klimaatadaptatie hoog op agenda Olst-Wijhe in 2020

10 maart 2020 Redactie 0

Ons klimaat verandert. De media berichten er vaak over. Met elkaar merken we ook dat het klimaat verandert; onze zomers zijn warmer en droger en we hebben vaker te maken met extreme regenval. Het extreme weer heeft invloed op ons leven. Het richt ook schade aan. Om prettig te kunnen blijven wonen, is het van belang dat we ons bewust zijn van het veranderende klimaat en hier op inspelen. Alle gemeenten in Nederland maken een plan om klimaatbestendig te worden. In 2019 voerde de gemeente Olst-Wijhe een knelpuntenanalyse uit om te kijken wat er op ons af komt en waar de grootste risico’s zijn. Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Olst-Wijhe

Gemeente Olst-Wijhe beperkt wateroverlast Kortricklaan en Joke Smitlaan Olst

9 maart 2020 Redactie 0

Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. Op 12 juli 2019 werd Olst getroffen door een hoosbui. Op verschillende plekken in het dorp ontstond wateroverlast. Straten, huizen en winkels stonden blank. De gemeente onderzocht waar het mogelijk is om op korte termijn maatregelen te nemen. Dit kan in de Joke Smitlaan en bij de duplexwoningen aan de Kortricklaan. Daarom besloot het college van B&W hier maatregelen te treffen om wateroverlast in de toekomst te beperken.

Olst-Wijhe

Gemeente Olst-Wijhe gaat standplaatsen woonwagens onderzoeken

4 maart 2020 Salland TV 0

Het onderzoek komt na een periode met veel ophef over de standplaatsen van woonwagenbewoners. Gemeenten zouden beleid voeren dat zich richt op het verminderen van het aantal woonwagenstandplaatsen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt later dat er sprake is van discriminatie. Na meerdere verzoeken van woonwagenbewoners voor extra standplaatsen zoekt de gemeente uit hoe groot de behoefte

Olst-Wijhe

College Olst-Wijhe wil meer inzet buitengewoon opsporingsambtenaren

3 maart 2020 Redactie 0

De gemeente Olst-Wijhe is een prettige gemeente om te wonen. De gemeente hecht er veel waarde aan dat haar inwoners dit ook zo ervaren. De inzet van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) draagt hier aan bij. De inzet van de boa’s in de openbare ruimte is nu beperkt. Niet alle verzoeken voor toezicht en handhaving kunnen worden opgepakt. Ook zijn er taken die nu geen aandacht krijgen waarbij dat wel gewenst is. Daarom stelt het college de raad voor de boa-inzet te verhogen van 9 naar 15,5 uur per week.

Olst-Wijhe

Juud&Jul Raalte & Bij SCHULTEN Wijhe samen op RTL4

29 februari 2020 Redactie 0

‘Een gaaf project’; zo noemen Bascha en Ellen hun deelname aan ‘Passie & Plezier’. Een programma van RTL4 welke op 22 maart zal worden uitgezonden.
Afgelopen week waren de opnames in hun beide winkels. Juud & Jul Raalte bijtte het spits af met een cameraploeg in de ochtend waarna de crew doorreed naar Wijhe om BIJ SCHULTEN vast te leggen.

Olst-Wijhe

Informatieavond vmbo-bovenbouw Carmel College Salland

28 februari 2020 Salland TV 2

Op 3 maart a.s. houdt Carmel College Salland een informatieavond over het vmbo-profiel ‘Dienstverlening en Producten’ voor leerlingen en ouders/verzorgers. Dienstverlening en Producten is het beroepsgerichte programma in klas 3 en 4 van het vmbo. Op Carmel College Salland hebben de leerlingen de keuze uit vijf verschillende richtingen: Creatief, Technisch, Commercieel, Groen en Zorg & Welzijn. De informatieavond is voor

Algemeen

Deel Gemeentehuis Olst-Wijhe leeg door samenwerking.

27 februari 2020 Redactie 1

Het acht jaar geleden opgeleverde gemeentehuis in Olst-Wijhe staat nu al voor een deel leeg. Door de Samenwerking op het gebied van belastingen tussen Olst-Wijhe, Raalte en Deventer (DOWR) zijn het aantal arbeidsplaatsen afgenomen of zijn medewerkers naar Deventer vertrokken. Ook De veiligheidsregio (Brandweer) die eerst als lokale Brandweer Olst-Wijhe fungeerde is samen gegaan in de regio en opereert nu

Olst-Wijhe

Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen ter inzage

23 februari 2020 Redactie 0

De gemeente Olst-Wijhe maakt een omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen. Met dit omgevingsplan bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt volgend jaar in werking. De Rijksoverheid wil hiermee de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld eenvoudiger is om (kleine) bouwprojecten of verbouwingen te starten. Het omgevingsplan vervangt straks de bestemmingsplannen die nu gelden.