Raalte

Doorontwikkeling Stichting Werk Raalte

9 juli 2020 Redactie 0

Sinds 1 januari 2016 voert de gemeente Raalte de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) lokaal uit. Dit betekent dat inwoners uit onze gemeente die in een sociale werkvoorziening werken in dienst zijn bij de Stichting Werk Raalte. Deze Stichting is hiervoor eind 2015 opgericht. Aanleiding De Stichting Werk Raalte heeft op dit moment een bestuur van wethouders. Dit is geen ideale

Raalte

Rotary zomerijs festijn bij Zozijn – zondagmiddag 12 juli vanaf 14.00 uur

9 juli 2020 Redactie 0

In plaats van de jaarlijkse Koetsentocht voor cliënten van Zozijn vindt er dit jaar een ZomerIJs Festijn plaats. Vanuit de hoofdvestiging van Zozijn aan de Kemphaan in Raalte waar een boeren-ijskar komt te staan wordt het ijs met Paardenkoetsjes rondgebracht naar de diverse woonlocaties. De activiteit wordt georganiseerd door leden van Rotary Raalte met medewerking van Menclub Heeten ‘Het Aangespannen

Raalte

Gemeente komt evenementen financiëel tegemoet

9 juli 2020 Redactie 0

Evenementenorganisaties in de gemeente Raalte draaien niet zelf op voor de gemeentelijke kosten als een activiteit vanwege corona niet doorgaat. Dat heeft het college van B&W besloten. Zo hoeven de organisaties geen leges te betalen voor evenementen die niet doorgaan en ook worden eenmalige subsidies niet teruggevorderd als een activiteit wordt uitgesteld. Coronacrisis Al vanaf de start van de coronacrisis

Evenementen

Het weekend van… Lierderholthuis op Salland1!

2 juli 2020 Redactie 0

Het Feestweekend Lierderholthuis vindt dit jaar uiteraard niet in de gebruikelijke vorm plaats, maar er wordt wel feest gevierd in Lierderholthuis dit weekend. Daarom is dit weekend ‘Het Weekend van Lierderholthuis!’ We gaan het Feestweekend Lierderholthuis vieren op zaterdagavond in ‘Welkom in de Feesttent!’ en op zondagmiddag in ‘De Zondag van Lierderholthuis’. Zaterdagmiddag gaat de kermis-on-tour plaatsvinden. Per straat gaat

Raalte

Nieuwbouw op de plek van de voormalige Hartkampschool vordert snel

2 juli 2020 Redactie 0

De gemeente Raalte en SallandWonen toveren de locatie van de voormalige Hartkampschool in Raalte om tot een mooie woonbuurt. Met acht sociale huurwoningen en drie kavels voor de bouw van geschakelde koopwoningen. De nieuwbouwlocatie aan de Hartkampweg vordert snel en krijgt inmiddels steeds meer vorm. Huur en koop De acht sociale huurwoningen zijn aan de buitenkant zo goed als af.

Raalte

e-BATTLE: Raalter leerlingen in de strijd tegen energieverspilling!

2 juli 2020 Redactie 0

In het educatieve project de e-BATTLE gaan leerlingen van Overijsselse basisscholen de strijd aan met energieverspilling. Gewapend met een zelf opgezette energiebesparingscampagne inspireren zij hun medeleerlingen, ouders en buurtgenoten om zuinig om te springen met energie. Zo maken zij zich sterk voor hun eigen duurzame toekomst. Gaan leerlingen uit Raalte de strijd aan? In de e-BATTLE gaan de scholen niet

Raalte

Overlast van de eikenprocessierups? Maak een melding!

24 juni 2020 Redactie 0

FOTO: Silvia-Hellingman Ook dit jaar hebben we weer te maken met de eikenprocessierups. De rups zorgt voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen. Eikenbomen met de eikenprocessierups herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de stam van de boom. Om overlast te voorkomen wordt op diverse plekken met verschillende methodes bestreden. Ervaart u overlast? Maak dan een

Raalte

Zonder beperking bewegen en sporten dankzij het Roalter Sportakkoord

24 juni 2020 Redactie 0

Bewegen en sporten zijn een ‘must’ voor ieders gezondheid. Iedereen moet dan ook met plezier en zonder beperkingen kunnen bewegen en sporten. Behalve dat het gezond is, zorgt het ook nog eens voor sociaal contact. Om die reden is het Roalter Sportakkoord opgesteld. Het akkoord is opgesteld door sportverenigingen, Sportbedrijf Raalte, fysiotherapeuten, diëtisten, vrijwilligers, zorginstellingen, de gemeente, onderwijsinstellingen en sporters

Evenementen

Het weekend van… Mariënheem op Salland1!

18 juni 2020 Redactie 0

Rond de langste dag van het jaar vindt jaarlijks het Midzomerfeest in Mariënheem plaats. Dit jaar helaas niet fysiek, maar wel op de radio! Zowel bij ons als Salland1 zijnde als in Mariënheem zelf. Ze gaan namelijk dit jaar weer Midzomerradio maken van vrijdag 7.00 uur tot en met zondag 16.00 uur. Net als elke andere plaats in Salland zetten we ook Mariënheem in een positief daglicht. Daarom is dit weekend ‘Het Weekend van Mariënheem!’ We gaan het Midzomerfeest op Salland1 vieren op zaterdagavond in ‘Welkom in de Feesttent!’ en op zondagmiddag in ‘De Zondag van Mariënheem’.

Raalte

Woningbouwlocatie Marissink in Nieuw Heeten

18 juni 2020 Redactie 0

Locatie Marissink wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Nieuw Heeten. De locatie is eerder al aangeduid als toekomstige woningbouwlocatie (Dorpsvisie Nieuw Heeten 2014). Inmiddels is er concrete behoefte aan woningbouw. Aanleiding voor de gemeente Raalte om actie te ondernemen en een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Het concept stedenbouwkundig plan is gereed en wordt gezien de huidige situatie op digitale wijze aan

Politiek

Gemeente Raalte tekent samenwerkingsverklaring ‘Aanpak van asbestdaken’

13 juni 2020 Redactie 0

De gemeente Raalte doet mee aan de versnelde aanpak van het Rijk om asbestdaken te verwijderen. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de sanering van asbestdaken doorgaat, ondanks dat er geen wettelijk verbod op asbestdaken is gekomen. In de samenwerkingsverklaring staan afspraken over het uitvoeren van activiteiten rondom asbestsanering. Denk onder andere aan activiteiten rondom bewustwording van de gevaren van

Raalte

Ze gingen van Diamant naar Briljant.

8 juni 2020 Redactie 2

Gerrit en Annie van der Kolk zijn op 7 juni 1955 in het huwelijk getreden en nu op 7 juni 2020 65 jaar getrouwd. Onder het genot van koffie met gebak en Burgemeester Martijn Dadema van de Gemeente Raalte wordt de dag vrolijk ingezet. Waar de opmerking van de Burgemeester, het smaak nog net zo lekker als 5 jaar geleden