Raalte

Fietsers in het centrum van Raalte

5 december 2019 Redactie 0

In Raalte houden we rekening met elkaar, ook in het centrum van Raalte. Dit is een wandelgebied waar de fietser buiten openingstijden van de winkels welkom is. Het winkelend publiek en winkeliers ervaren dat er binnen openingstijden toch vaak gefietst wordt in het centrum. Dit zorgt voor overlast. Daarom roepen we inwoners op om niet te fietsen in het centrum.

Raalte

Koning in gesprek met ambtenaren, inwoners en raadsleden

3 december 2019 Salland TV 0

De Koning sprak vandaag met medewerkers, inwoners en bestuurders van de gemeente Raalte. De gesprekken gingen over het betrekken van de inwoners bij zowel beleid als uitvoering. Het bezoek was mede bedoeld om waardering uit te spreken voor lokale overheden en besturen. We kijken terug op een waardevolle ochtend. Het werkbezoek van de Koning startte met een gesprek met een

Raalte

Ontwerp herinrichting Almelosestraat bekend

28 november 2019 Salland TV 0

De Almelosestraat moet een visitekaartje van Raalte worden. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt in 2020 opnieuw ingericht. Verouderde riolering en opgaven op het gebied van verkeer, groen en levensloopbestendigheid worden tegelijk aangepakt. Het college heeft akkoord gegeven op het definitieve ontwerp. De portefeuillehouder wethouder Jacques van Loevezijn zegt daar het volgende over: “We komen graag samen

Raalte

Laag Zuthem is klaar voor de toekomst

25 november 2019 Redactie 0

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in Laag Zuthem. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de inrichting van de Kolkweg en de Langeslag flink aangepakt. Tegelijk zijn er andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid en levensloopbestendig wonen te verbeteren. De vernieuwde Kolkweg en de Langeslag zijn vandaag op feestelijke wijze geopend.

Agenda

Kerstmarkt op de Hartkamp

22 november 2019 Redactie 0

Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt in Grand Café de Hartkamp. In en om het Grand Café staan weer veel kraampjes met een mooi aanbod van kerstspullen.

Raalte

West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie

19 november 2019 Redactie 0

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Raalte doet mee. In een startnota die nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken.

Raalte

De Esmoreit uit Luttenberg wint kindergemeenteraad Raalte

19 november 2019 Redactie 0

Kinderen van de Esmoreit wonnen maar liefst € 2.500,- om hun plan uit te voeren. Dit plan ‘Samen staan we sterker!’ werd door de kindergemeenteraad gekozen als beste plan. Burgemeester Martijn Dadema: “Er zijn vijf mooie plannen gepresenteerd. Na een levendig debat werd een goede winnaar gekozen. De kindergemeenteraad had terecht moeite met het kiezen van een winnaar. Ik ben erg benieuwd naar de uitvoering van het plan van de Esmoreit.”

Raalte

Tuinenproject op de Filipijnen krijgt 28.300 euro van Stoppelhaene Oogstgave

15 november 2019 Salland TV 0

De oogstgave van 2019 heeft € 28.300,- opgeleverd. In het Annahuis overhandigde Sallandse boer Marcel Strijtveen dit bedrag op 12 november symbolisch aan pastor Harry Bloo en dominee Henriëtte de Graaf. Zij gaven de cheque op hun beurt door aan Bart Reuvekamp en Theo Vlaskamp van de Red Horse Company, de organisatie die het tuinenproject heeft aangedragen. Het vissersdorp Old