SallandsNieuws

Inhaalcollecte ReumaNederland – Hartstichting en Longfonds

26 september 2020 Online Redactie 0

Van 12 t/m 24 oktober 2020 houden ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting een unieke collecte. Door corona konden de collectes van de drie goede doelen

in het voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van ReumaNederland, Longfonds en

de Hartstichting samen één collecte. Voor de gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met een hart- of vaatziekte, een reumatische aandoening of een longziekte.

SallandsNieuws

Groene organisaties pleiten voor groene ontwerpprincipes in de Regionale Energiestrategie

26 september 2020 Online Redactie 0

De energietransitie als motor voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit! Hoe? Door groene ontwerpprincipes mee te nemen in de Regionale Energiestrategie. Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben deze groene ontwerpprincipes vastgelegd in de ‘Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap’. Vandaag is deze wegwijzer aangeboden aan de besturen van de RES Twente en de RES West-Overijssel en gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel.

SallandsNieuws

Zonnepark MBI dankzij Henny Lammers BurgerBelangen

17 september 2020 Marcel Middelveld 0

Het voormalig MBI-terrein langs het kanaal tussen Raalte en Raalte Noord wordt een zonnepark. Op drie hectare wordt al heel binnenkort stroom opgewekt voor 400 huishoudens. Henny Lammers van BurgerBelangen bedacht het plan, bracht de bal aan het rollen en heeft inmiddels het doel getroffen. Henny Lammers is raadslid van BurgerBelangen in de gemeente Raalte. Je kunt hem ook kennen

SallandsNieuws

Anton Heijmerikx : De kerk blijft als beeldbepalend element overeind

17 september 2020 Marcel Middelveld 0

“Kerken in Salland, dat zijn er nogal wat” schrijft Anton Heijmerikx als we hem vragen naar zijn visie op de toekomst van de kerk en het kerkgebouw. “Die kunnen allemaal niet als kerk openblijven. Maar er zijn best goede alternatieven te bedenken. Onderkomen voor verenigingen zonder eigen gebouw. Of als nieuwe woonruimte. Maar laat de gebouwen wél staan!” Door Anton

SallandsNieuws

Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland

17 september 2020 Online Redactie 0

Het cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland adviseert het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland. Dit is de organisatie die namens elf gemeenten in de regio IJsselland de inkoop van jeugdzorgtrajecten en -producten aanbesteedt en begeleidt. In het platform denken ouders, jongeren, pleegouders en leden van lokale adviesraden en cliëntenraden mee over dit inkoopbeleid. Zorgbelang Overijssel ondersteunt het platform. Wilt u meer informatie over dit platform, neem dan contact op met Carlijn Lensink, adviseur jeugdparticipatie bij Zorgbelang Overijssel (c.lensink.

SallandsNieuws

Beeldbellen heeft geen negatieve invloed op beleving en kwaliteit GGZ-behandelingen

17 september 2020 Online Redactie 0

In tegenstelling tot voorspellingen, geven cliënten hun behandelingen iets betere cijfers

Amsterdam – Een afspraak met een psycholoog vindt vaak traditioneel plaats in een praktijk. Daarom werd er ook verwacht en voorspeld dat digitale behandelingen minder geliefd zouden zijn bij cliënten. Niets is minder waar: uit onderzoek van Psyned blijkt dat cliënten hun behandeling met drie tiende hoger (8,1) en de behandelaar met een tiende (8,4) hoger beoordelen dan vooraf. “De digitalisering van behandelingen biedt zeker nieuwe mogelijkheden”.

SallandsNieuws

Energiek Boerhaar wil groene energie opwekken met behoud van landelijke uitstraling

16 september 2020 Marcel Middelveld 0

Duurzame energie opwekken uit zon en wind, en toch de mooie landelijke uitstraling behouden. En dan ook nog op zo’n manier dat de lokale gemeenschap profiteert van een eventueel verdienmodel. Dat gaat de nieuwe coöperatie Energiek Boerhaar doen. Ook in Olst-Wijhe is het de bedoeling dat de gebruikte energie in 2030 al voor de helft duurzaam opgewekt moet worden. De

SallandsNieuws

Kees Huls: “Den Haag gaat toch niets doen aan N35”

16 september 2020 Marcel Middelveld 0

Vorige week vond het zoveelste overleg plaats over de opwaardering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Dit keer tussen de minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen enerzijds en Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en de burgemeesters van Zwolle en Enschede anderzijds. Hoewel Boerman na dit gesprek het gevoel had een stuk verder te zijn gekomen kwam dezelfde dag

SallandsNieuws

Schoolomgevingen moeten veiliger

16 september 2020 Online Redactie 0

Amersfoort, 14 september 2020 – Uit recente gesprekken tussen Veilig Verkeer Nederland, scholen en gemeenten, blijkt dat verkeersdrukte rondom basisscholen op veel plekken een probleem is. Veilig Verkeer Nederland trekt daarom aan de bel en laat weten dat het dringend nodig is om schoolomgevingen veiliger te maken. Hiervoor start zij deze week een nieuwe campagne onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’. Automobilisten worden verzocht om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden. Meer info via vvn.nl/veilige-schoolomgeving.

SallandsNieuws

Arjan Pronk: KIEKEBOE

15 september 2020 Marcel Middelveld 0

Midden in de nacht stond ik suf naast mijn bed. Ik meende toch stellig dat ik kiekeboe hoorde. Mijn bed was leeg, dat werd goed duidelijk toen ik het licht aan deed. Ik riep vanzelf koekoek, als een dier. Mijn vale spijkerbroek stond zowat rechtop in de hoek. Dat verbeeldde ik me in ieder geval niet. Mijn maag protesteerde tegen

SallandsNieuws

Schaarse ruimte en hoge ambities vragen om sturing en keuzes van het Rijk

12 september 2020 Online Redactie 0

Sturing en keuzes van het Rijk zijn nodig om de leefomgevingskwaliteit te behouden en tegelijkertijd ambities te kunnen realiseren. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het aangepaste milieueffectrapport bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De ruimtevraag is groot, de beschikbare ruimte schaars. De leefomgevingskwaliteit in stad en platteland komt daardoor verder onder druk te staan. Minister

SallandNieuws

Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid ouderen en volwassenen

12 september 2020 Online Redactie 0

Het landelijk gezondheidsonderzoek voor volwassenen en ouderen gaat van start. Voor dit onderzoek, de Gezondheidsmeter Volwassen en Ouderen 2020, krijgen in totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In regio IJsselland betreft het 32.000 inwoners. Zij ontvangen op 15 of 16 september de uitnodiging voor deelname aan dit vragenlijstonderzoek in de brievenbus.