Kernenbezoek Olst

Foto: Jan van Aefst

Dinsdag 24 april komen de burgemeester en wethouders op hun jaarlijkse kernenbezoek aan Olst om te praten met de inwoners. Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Olst in samenwerking met de gemeente. Er speelt veel de komende tijd. Verkeer, mogelijke clustering en verplaatsing van scholen en de structuurvisie. Tijdens het kernenbezoek is er ook voldoende tijd om vragen over andere onderwerpen te stellen. Er zullen ook net nieuw gekozen raadsleden aanwezig zijn die graag horen wat er leeft in Olst.

Verkeer

Al jaren wordt er gesproken over de verkeerssituatie van o.a. de Jan Hooglandstraat. Vooral tijdens spitstijden maken veel auto’s en fietsers gebruik van de weg. Afgelopen jaar is besloten geen rondweg aan te leggen omdat de nut en noodzaak na onderzoek niet kon worden aangetoond. Wel is besloten om plannen uit te werken om het fiets- en autoverkeer te scheiden en te spreiden. Zo mogelijk door een fietstunnel onder het spoor door. De plannen zijn nog in ontwikkeling maar de gemeente geeft alvast een toelichting op de stand van zaken van deze plannen. Natuurlijk wil de gemeente ook graag reacties horen van de inwoners.

Scholenclustering

Al enige tijd is er sprake van om de verschillende scholen in Olst en Boskamp te clusteren en nieuw te bouwen ergens tussen Olst en Boskamp. Er worden locaties genoemd nabij de Hooiberg en het Abersonterrein. Vanuit Olst zijn hier verschillende meningen over te horen. Graag horen we deze meningen tijdens dit kernenbezoek.

Structuurvisie

Afgelopen jaar is de structuurvisie vastgesteld. Waar vinden ontwikkelingen plaatst in Olst? Wanneer gaat er gebouwd worden op het Abersonterrein? Welke ontwikkelingen zijn er nog in Olst Zuid?

Iedereen is van harte welkom in het Holstohus/Brasserie op dinsdag 24 april, 20.00 uur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie