SallandSchijf

Marco Ten Kate – Kappie (2020)

28 november 2020 Soessafaria

Marco ten Kate, in het dagelijks leven werkzaam als conducteur, hoorde een aantal weken geleden alweer menig kerstplaat langskomen, waaronder Flappie. Omdat hij in zijn beroep ook een mondkappie op Salland 1

Agenda

Bijpraatavond Energietuin de Noordmanshoek

28 november 2020 OnlineRedactie

De Noordmanshoek krijgt een duurzame invulling voor en door Wijhenaren: een unieke plek met lokaal voedsel, energie, recreatie en woonruimte. Stichting de Noordmanshoek is hard bezig om de plannen met hulp van anderen verder uit te werken. Vaak op de achtergrond en soms wat meer in beeld. Zo ook op woensdagavond 2 december. Salland 1

Olst-Wijhe

Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast

28 november 2020 OnlineRedactie

Afgelopen maandagavond stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Hierbij bracht ze twee wijzigingen aan in het voorstel van het college van B&W. De geluidsruimte die maximaal vergund wordt, gaat van de landelijke norm van 47 dB (decibel) naar 45 dB. Daarnaast worden initiatieven voor windenergie in de eerste raadsvergadering na de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) in 2021 in overweging genomen. Met de vaststelling van de visie kan gefaseerd gewerkt gaan worden aan de eerste ontwikkeling van 54 GWh duurzame energie met grondgebonden zon en wind voor de periode 2020-2030. Salland 1

Agenda

Bluffen bij de baas en de huishoudoorlog

28 november 2020 OnlineRedactie

Kansen en rechten voor mannen en vrouwen zijn nog lang niet gelijk, ook al denken velen dat het glazen plafond een begrip uit de oude doos is en dat gelijkheid geen issue meer is. Dat kan zo niet langer vinden Alissa van den Berg, Sanne Terlouw en Laura Faber.

Vanaf 2 december organiseren zij een serie inspirerende, interactieve bijeenkomsten in de Deventer Schouwburg met de titel ‘Vrouwen op de werkvloer’. Salland 1

Nieuws

Vrijwilligersprijs Overijssel 2020 voor Dag!enDoen!

28 november 2020 OnlineRedactie

De provincie Overijssel heeft aan het initiatief Dag!enDoen! de Vrijwilligersprijs 2020 toegekend. Statenlid Renilde Huizenga, reikte de prijs in het Langhuus in Wijhe uit aan de drie bestuursleden van de stichting Dag!enDoen! Everlien Schoterman, Alex Reinders en Wim Nijman. “Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, betoogde zij. “Het is belangrijk om dit te ondersteunen. Zeker waar het initiatieven zoals Dag!enDoen! betreft, gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Altijd belangrijk, maar nu urgenter dan ooit.” Salland 1