CultureelNieuws

Vrijdagavond inloop voor groep 7 & 8 bij TraXX

29 maart 2019 Richard 0

Sinds januari is de tienerdisco van TraXX veranderd in een tienerinloop. Elke eerste vrijdag van de maand zijn de kinderen uit de groepen 7&8 van de basisschool van 18.30 tot 21.30 uur van harte welkom. De entree is gratis. Hier kun je gebruik maken van het spelmateriaal, darten, tafeltennissen, gamen, bordspelen, tv kijken of gewoon gezellig samen zijn met vrienden

Politiek

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta van start

28 maart 2019 Richard 0

Op donderdag 28 maart vergaderde het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens geïnstalleerd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af. Van de 29 zetels worden 21 zetels bezet door de op woensdag 20 maart gekozen bestuursleden. De overige acht plekken zijn voor de

SallandsNieuws

Inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk

28 maart 2019 Richard 0

Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe,

Politiek

Inbreng inwoners vertaald naar Energievisie; duurzaam met wind en zon

28 maart 2019 Richard 0

Op 26 maart sprak de gemeente Olst-Wijhe met inwoners over de Ontwerp-Energievisie. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst is de inhoud van de ontwerpvisie met inwoners gedeeld en kon men reageren op het participatieverslag. In dit verslag staat alle inbreng van inwoners tijdens de bijeenkomsten in 2017 en 2018. Wethouder Marcel Blind: “De input van onze inwoners is heel waardevol geweest bij

SallandsNieuws

IVN-fietsexcursie langs IJssel en Sallandse Weteringen

27 maart 2019 Richard 0

Op zondag 7 april aanstaande geeft het IVN een fietsexcursie door het weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Tijdens de fietstocht van circa 15 kilometer kijken we naar het polderlandschap en de bijbehorende natuurwaarden. In de omgeving van de Soestwetering gaan we kijken of het weidevogelbeheer succesvol is en of we nog weidevogels zoals kieviten of grutto’s

CultureelNieuws

‘Gratis bijenbloemenzaad voor bovenbouwklassen van het basisonderwijs’

27 maart 2019 Richard 0

Dit voorjaar organiseert Bijenbeweging Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen. Deze scholenactie is speciaal voor bovenbouwklassen van basisscholen in Overijssel. Leerlingen van groep 7 & 8 gaan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal van Nederland Zoemt. De eerste 125 scholen die zich aanmelden ontvangen gratis twee typen biologisch bijenbloemenzaad. Aanvullend kan de school een bijengastdocent aanvragen. Deze gastdocent komt op de school en neemt de leerlingen

CultureelNieuws

WO2 Café in Bibliotheek Raalte

27 maart 2019 Richard 0

In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Overijssel is bevrijd van de Duitse bezetter. Een bijzonder lustrum waaraan in Overijssel veel aandacht geschonken zal worden. In aanloop naar 2020 zoeken RTV Oost en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) dit jaar naar verhalen en materialen over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Op vrijdag 12 april is het WO2 Café

CultureelNieuws

Goed Veur Mekare wil uitgestoken hand van gemeente

26 maart 2019 Richard 0

Coöperatie Goed Veur Mekare voelt zich niet erg gesteund door de leden van het Olst-Wijhese college bij de ontwikkeling van zonnepark Noordmanshoek. In de raadsvergadering van 25 maart heeft het bestuur van de coöperatie de gemeenteraad opgeroepen het college tot de orde te roepen. De ambities die de raad heeft uitgesproken voor duurzame energieopwekking met participatie van inwoners moeten daarbij

CultureelNieuws

Recordaantal basisscholen in Overijssel doet mee aan de Nationale Buitenlesdag

26 maart 2019 Richard 0

2 april is het Nationale Buitenlesdag en 234 scholen in Overijssel doen mee: een record! En dat is goed nieuws, want een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas. Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en

SallandsNieuws

Groen licht voor natuurinclusieve woonwijk Olstergaard

26 maart 2019 Richard 0

De planontwikkeling van de nieuwe woonwijk Olstergaard in Olst (voorheen Proeftuin/unieke wijk voor morgen) kreeg 25 maart 20019 groen licht van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders zette al eerder de seinen op groen. Wethouder Marcel Blind is blij met het positieve besluit. “De komende maanden gaan de gemeente en toekomstige bewoners van Olstergaard samen het plan ontwerpen. Het plan

Salland

Nieuwe impuls Zorg in de wijk Zwolle

26 maart 2019 Richard 0

We willen allemaal zo lang mogelijk waardig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken, is Zorg in de wijk verder verbeterd. De zorgaanbieders* zijn enthousiast: ‘We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovatie terwijl de cliënt verzekerd is van de beste zorg.’ De 5 doelen van deze manier van

CultureelNieuws

Kunstenaars zijn in de zevende hemel

26 maart 2019 Richard 0

Een bouwbedrijf en kunst, het is niet de meest voor hand liggende combinatie. Bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe heeft gelukkig wel degelijk een groot hart voor kunst. Er is een mooie samenwerking ontstaan;  in een prachtig nieuw pand- hoek Kerkstraat/ Langstraat in het centrum van Wijhe exposeren leden van het kunstcollectief ‘t Sal. Er zijn kunstwerken te zien van Henny Schaapman, Christien