Wijhe in Transitie draait film in Langhuus

Wijhe in Transitie begint het jaar goed met op zaterdagavond 12 januari opnieuw een vertoning van de film ‘In Transition 2.0’ in het Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. Deze documentaire van een klein uur gaat over de wereldwijde transitiebeweging, waar Wijhe in Transitie deel van uitmaakt. De documentaire is Nederlands ondertiteld en de toegang is gratis. De film start om 20:00 uur, de deur is open vanaf 19:45 uur.

De vertoning maakt deel uit van het trainingsweekeinde dat Wijhe in Transitie (WiT) op 12 en 13 januari in het Langhuus organiseert in samenwerking met Transitie Nederland. Transitiegroepen zoals WiT organiseren regelmatig filmavonden die vervolgens aanleiding vormen voor een nabespreking waarin een vertaling wordt gemaakt van de filminhoud naar de lokale situatie.

Op de 12e zal dan ook naar aanleiding van de vele voorbeelden in de documentaire gekeken worden naar hoe die voor Wijhe en omgeving tot inspiratie kunnen dienen. Thema’s die langskomen, zijn onder meer: stimuleren van een duurzame lokale economie, het ‘eetbaar’ maken van de openbare ruimte, initiatieven voor duurzame energievoorziening, en het versterken van sociale verbanden in de lokale samenleving. Voldoende aanleiding dus voor een boeiende nazit na de film, die zomaar de start zou kunnen zijn van nieuwe activiteiten of projecten in Wijhe.

Omschakelen

Transitie-initiatieven als WiT hebben als doel om je eigen dorp en omstreken om te laten schakelen naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het Transitie-concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit, optimisme en ervaringen van gewone mensen. Vandaar de wens van Wijhe in Transitie om te investeren in ‘de kracht van de lokale gemeenschap’.

Meer informatie over Wijhe in Transitie is te vinden op www.wijhe-in-transitie.nl en facebookpagina @WijheInTransitie. Via de website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van WiT.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie