Verplaatsbare flitspaal verplaatst


De afgelopen twee weken heeft de verplaatsbare flitspaal als proef gestaan in Den Nul in de gemeente Olst/Wijhe.
Met ingang van vandaag zal deze flitspaal weer staan op de N 347 nabij Lemele. Hij blijft daar drie weken staan. Het betreft nog steeds een proefopstelling, er wordt dus niet geverbaliseerd middels deze flitspaal. De kans bestaat dat er elders op dat traject wel gewoon de normale reguliere snelheidscontroles plaats vinden

In twee politieregio?s, IJsselland en Limburg-Zuid, loopt vanaf maandag 12 september gedurende drie maanden een proef  met een verplaatsbare flitspaal. Met de proef willen het Landelijk Parket Team Verkeer en de verkeershandhavingsteams van de politie ervaring opdoen met dit voor Nederland nieuwe handhavingsmiddel. Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de verplaatsbare paal is op het weggedrag. Dit gebeurt met metingen door wegkantradars en een enquête onder passanten.

Doel verplaatsbare paal
Met een verplaatsbare flitspaal is het mogelijk op verschillende plaatsen op een traject te handhaven. De paal kan gedurende een paar weken op één locatie staan om vervolgens een paar kilometer verderop te worden geplaatst, of een tijdje op een geheel andere plek te worden neergezet. Dit maakt de handhaving dynamischer, minder voorspelbaar en daardoor effectiever dan met vaste opstelpunten. In Zwitserland heeft de verplaatsbare flitspaal bewezen dat over een heel traject de snelheid substantieel naar beneden kan worden gebracht. De verplaatsbare paal heeft over een veel langer traject effect dat langer doorwerkt dan de traditionele vaste opstelpunten.

Onderzoek snelheden
In de politieregio IJsselland is de N 347 tussen Ommen en Lemele aangewezen als proeftraject voor de verplaatsbare paal. De paal wordt maandag 12 september als eerste bij hectometerpaal 31.4 neergezet. De weg komt – gelet op de hoge gemiddelde snelheden en kans op gevaarlijke verkeerssituaties – in aanmerking voor handhaving. Op het traject zijn drie locaties aangewezen waar de paal goed kan staan. Daarnaast zijn er nog twee locaties in IJsselland aangewezen waar de paal wordt neergezet in de proefperiode. De paal zal afwisselend drie weken op het genoemde traject staan en twee weken op de andere locaties. Op beide trajecten en de aparte locaties hangen wegkantradars. De wegkantradars hebben de afgelopen twee weken al een zogenoemde nulmeting uitgevoerd. In de onderzoeksperiode meten de wegkantradars continu, waardoor bekeken kan worden of weggebruikers zich laten beïnvloeden door de aanwezigheid van de paal. Ook kan worden geanalyseerd of de (gemiddelde) snelheid na verloop van tijd afneemt, ook als de paal er niet staat (of zich elders op het traject bevindt). De wegkantradars registreren het verkeer van beide weghelften.

Flitspaal beboet nog niet
De verplaatsbare flitspaal ?schrijft? nog geen verbalen omdat er nog geen Nederlandse typegoedkeuring voor dit nieuwe handhavingsmiddel is. De verplaatsbare paal functioneert wel, maar wordt voor deze proef niet aangesloten op de verwerkingssystemen van de politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De politie voert tijdens het onderzoek regelmatig met mobiele apparatuur snelheidscontroles uit in de directe omgeving van de verplaatsbare paal. De weggebruikers kunnen dus daadwerkelijk geverbaliseerd worden. Door toch te controleren, is de te verwachte verandering in het rijgedrag beter toe te schrijven aan de aanwezigheid van de verplaatsbare paal.

Werken met de verplaatsbare paal
De verplaatsbare paal wordt eenvoudig met een hijskraantje op een vrachtwagen geplaatst en kan binnen 20 minuten in werking zijn. Omdat de paal niet met detectielussen werkt, is het systeem na plaatsing direct operationeel. Het exact uitrichten van de verplaatsbare paal van deze leverancier is niet nodig, omdat gewerkt wordt met een roterende lasertechniek.

Uitkomsten proef
De ervaringen van de verkeershandhavingsteams die met de verplaatsbare paal proefdraaien en de uitkomsten van de metingen met de wegkantradars en het onderzoek onder weggebruikers worden meegenomen bij de beslissing om wellicht in de toekomst met dit nieuwe middel te gaan werken. De evaluatie van deze proef staat gepland in januari 2012. De praktische ervaringen van de VHT?s worden meegenomen bij het vaststellen van de eisen die aan de verplaatsbare paal worden gesteld in een aanbestedingsprocedure.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie