Themadag voor agrarische vrouwen in Overijssel: ‘Weet je wat je eet?


Op dinsdag 11 oktober wordt in Het Roode Hert in Dalfsen de tweede provinciale themadag van 2011 voor agrarische vrouwen gehouden. Het thema van deze dag is ?Weet je wat je eet?? Is de fruitdrink of dat bijzondere brood dat je koopt daadwerkelijk zo gezond als wordt beweerd? Waar kun je zelf op letten om feiten van fictie te scheiden? Bart van Opzeeland, directeur van Foodwatch Nederland, gaat in op deze zaken en geeft antwoord op de vraag in hoeverre reclameslogans overeenkomen met de werkelijkheid.

Het wordt zeker niet een bijeenkomst waar de deelnemers alleen maar moeten luisteren. In het middagprogramma gaan de deelnemers namelijk in groepjes aan de slag om verschillende voorbeeldproducten zelf te beoordelen. Deelnemers kunnen desgewenst ook verpakkingen van huis meenemen, waar zij vragen over hebben. Bart van Opzeeland is ?s middags beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Vorige themadag groot succes
Al jarenlang staat de organisatie van de themadagen garant voor een interessant programma en een breed palet aan onderwerpen die tijdens deze dagen aan bod komen. Tijdens de vorige themadag in februari jongstleden gingen vertegenwoordigers van politieke partijen in gesprek met ongeveer vijftig agrarische vrouwen uit Overijssel. Dat deden zij onder het motto ?Twee weten meer dan één?. De politici wisselden in verschillende rondes met kleine groepjes vrouwen van gedachten over zaken als de samenwerking tussen de overheid en de agrarische sector, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en het stimuleren van economische ontwikkelingen op het platteland. De deelnemers en de betrokken politici concludeerden aan het eind van die dag dat het een vruchtbare dag is geweest. Ook concludeerden zij samen dat er nog veel winst te behalen is door belanghebbenden bij ontwikkeling van nieuw beleid vanaf de start te ontmoeten en te betrekken.

Organisatie
De themadag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Overijssel en is een initiatief van de AVO-groep: Passage, LTO Noord Vrouw & Bedrijf, Zij Actief, NBvP Vrouwen van Nu, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en de Boerinnengroep Hardenberg onder begeleiding van Stimuland.

Aanmelden
Agrarische vrouwen die belangstelling hebben voor deelname kunnen zich tot 5 oktober opgeven bij Lucie Otten van Stimuland, telefoon (0529) 47 81 80. Kosten voor deelname bedragen ? 15,- per persoon (inclusief koffie en lunch), te betalen bij binnenkomst. Kinderopvang wordt verzorgd; graag tijdig doorgeven als u hier gebruik van wilt maken. De dag wordt gehouden van 09.30 uur tot 15.00 uur bij CR Het Roode Hert, Hessenweg 41 te Dalfsen. Op de website van Stimuland (www.stimuland.nl) kunt u de folder van de themadag downloaden.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie