OpinieInSalland

WeesWelkom! Maar (nog) niet hier…

21 mei 2020 Redactie 0

De raad van Olst-Wijhe (op de VVD na) wil dat het college in Den Haag gaat aandringen op opvang van weeskinderen uit de vluchtelingenkampen van Lesbos hier in Nederland. Door Marian Kodden De Haagse politiek wil niet aan de opvang en vindt dat weeskinderen in  de kampen van Lesbos moeten blijven omdat opvang hier niet aan een ‘structurele oplossing’ zou

Olst-Wijhe

Onderzoek jongeren en woningmarkt Overijssel

20 mei 2020 Redactie 0

In 2019 heeft de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen in opdracht van de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de jongeren op de Overijsselse woningmarkt. In vijf kernen, waaronder ook het dorp Wesepe, zijn gesprekken gevoerd met jongeren die voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen. Het doel van het onderzoek ‘Starters op de woningmarkt in

Olst-Wijhe

Vragenuurtje over locatie nieuw scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul

20 mei 2020 Redactie 0

De schoolbesturen de Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen in Olst aan te wijzen. De gemeenteraad behandelt in de

Algemeen

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

20 mei 2020 Redactie 0

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW

OpinieInSalland

Buurvrouw is veranderd door corona “en ik denk dat ik niet de enige ben…”

20 mei 2020 Redactie 0

Corona heeft een slow-down veroorzaakt. Ook bij mij zie ik, want ik had je al veel eerder willen antwoorden. Maar goed, ik vind dat je in jouw vorige column een prachtig onderwerp aansnijdt buurman. Sterker nog, ik maak me er een beetje zorgen over. Salland staat op ‘pauze’. Die mooie Karin, haar barbier en Maurice Schuurman mochten een hele tijd

Algemeen

Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

20 mei 2020 Redactie 0

Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is weliswaar uitvoerbaar, maar kent grote nadelen.

Algemeen

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

20 mei 2020 Redactie 0

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is

Raalte

Hele wijk uit Raalte wint cadeaukaarten voor lokale ondernemers bij Postcode Loterij

20 mei 2020 Redactie 3

Een hele wijk (postcodegebied 8100) in Raalte valt in de prijzen in de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze. Deze cadeaukaarten zijn te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt. Naast de schenkingen aan goede doelen, wil de Postcode Loterij zo

Algemeen

Kabinet investeert in doorbouwen

20 mei 2020 Redactie 0

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe

Algemeen

Vangnet sociaal advocaten vanwege coronacrisis

20 mei 2020 Redactie 0

Het kabinet komt met een vangnet voor sociaal advocaten om ervoor te zorgen dat mensen met een kleine portemonnee toegang tot het recht blijven houden. Daarom komt er een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die dit jaar hun vergoedingen vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand met meer dan 20% zien dalen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.