SallandWonen brengt beschermde diersoorten in kaart

SallandWonen gaat in wijken in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de bebouwde kom. Het gaat daarbij vooral om onderzoek naar de aanwezigheid en de verblijfplaatsen van gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen. Deze informatie is nodig om een Soortenmanagementplan te maken. Daarin wordt bepaald hoe voor de in het gebied voorkomende soorten, de populatie duurzaam in stand gehouden en verbeterd kan worden. Hiermee kan dan bij het uitvoeren van (ver)bouwen, renoveren of het verduurzaming van woningen rekening gehouden worden. SallandWonen doet mee met een pilot van de provincie Overijssel om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak waarbij een praktischer omgang met de Wet natuurbescherming mogelijk wordt gemaakt.

Onderzoek samen met vrijwilligers Ecologisch adviesbureau ECOquickscan voert het onderzoek samen met vrijwilligers uit, van mei 2019 tot en met de zomer 2020. Zij bekijken waar onder andere de huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven én hoe het met ze gaat. SallandWonen is voor dit grootschalige onderzoek nog op zoek naar natuurliefhebbers. Zij die het leuk vinden om hun steentje bij te dragen aan de bescherming van deze belangrijke maar bedreigde ‘stadsoorten’. Daarnaast is het ook gewoon gaaf om te weten waar deze bijzondere stadsoorten zich bevinden in uw huis en/of buurt.

Batmobiels en batdetectors “Vanaf mei kunnen inwoners van Raalte en Olst-Wijhe een ecoloog met batdetector tegenkomen. Een batdetector is een apparaat waarmee je vleermuisgeluiden kan waarnemen. Van dit onderzoek zullen de meeste inwoners niets merken, omdat het met name ’s avonds en ’s nachts plaatsvindt. De ecologen en vrijwilligers zullen zich verder vooral te voet en met de fiets verplaatsen en zijn in ieder geval altijd herkenbaar aan hun groene fluorescerende vest. De inventarisatie van huismussen en gierzwaluwen gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, van mei tot en met juli. Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. Wil je meer weten over wat er precies gedaan wordt, spreek ze gerust aan voor een praatje of loop een stukje met ze op.”

Alleen maar winnaars Jos Wolfkamp is projectleider bij woningcorporatie SallandWonen: “Een klein aantal gemeenten en corporaties in Nederland heeft dit onderzoek op deze wijze al uitgevoerd voor hun woningen. Maar zo’n gebiedsgerichte inventarisatie is echt bijzonder en in ieder geval uniek voor Overijssel. Het leidt tot verbetering voor iedereen: In de eerste plaats worden de vogels en vleermuizen op gebiedsniveau beter beschermd. Voor SallandWonen is het een voordeel dat niet meer voor ieder project afzonderlijk ontheffing aangevraagd hoeft te worden. Zo leveren we een sterke bijdrage aan de verduurzaming van Raalte en Olst-Wijhe, met een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.”

Als alles volgens planning verloopt, is de inventarisatie na de zomer van 2020 klaar. Gedurende het traject worden de waarnemingen gepubliceerd op de website van SallandWonen.

Meedoen Lijkt het je leuk om mee te werken aan het onderzoek? Bijvoorbeeld door uitvliegende vleermuizen te tellen? Dan ben je van harte welkom om mee te doen. Kijk voor meer informatie op de website van SallandWonen www.sallandwonen.nl. Aanmelden en vragen stellen kan via vrijwilliger@sallandwonen.nl.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie