Provincie en gemeente maken nieuwe afspraken over woningbouw


Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Cor van den Berg van de gemeente Olst-Wijhe zetten op 1 juni 2012 hun handtekening onder de gewijzigde Prestatieafspraak Wonen voor de periode tot 2015. Doel van de afspraak is de woonkwaliteit en het woonplezier van de inwoners te vergroten.

Provincie

De ambitie van de provincie is: een passende woning voor iedereen en een effectieve regionale woningmarkt, waarin gemeenten samenwerken. In het Hoofdlijnenakkoord ?De Kracht van Overijssel? zet de provincie in op kwaliteit.

Gemeenten realiseren kwaliteit van wonen het beste door:
1.         Het aanpassen van bestaande woningen (Binnenstedelijk).
2.         Investeren in Duurzaamheid, zoals energiebesparing en woonkwaliteit.
3.         Aandacht voor Sociale kwaliteit. Bijvoorbeeld via woonservicegebieden; een combinatie van wonen, zorg en welzijn, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
4.         Realiseren van Ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door te zorgen voor een zorgvuldige overgang tussen dorp en platteland.

De gemeente Olst-Wijhe heeft een actuele woonvisie waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. De gemeente heeft haar ambities daarin bijgesteld en richt zich in haar aanpak op meer kansen voor starters, betaalbaarheid en doorstroming. Olst-Wijhe heeft aandacht voor het verbeteren en kwaliteit van de bestaande huizen plus de nodige ambities op het gebied van duurzaamheid en zorg.

Olst-Wijhe beschikt over een energieloket, dat samen met de gemeente Raalte is opgezet. De twee gemeenten hebben de ambitie dat minimaal 200 huishoudens voor 2015 een ?labelsprong? hebben gemaakt door middel van energiebesparende maatregelen.

Verder is Olst-Wijhe een warm voorstander van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor mensen die samen gaan bouwen en daarvoor subsidie kunnen krijgen. De gemeente biedt groepen hiervoor de ruimte en medewerking.

Prestaties gemeenten

In 2010 heeft de provincie met alle Overijsselse gemeenten afspraken gemaakt voor het woningbouwprogramma tot 2015. Dit voorjaar maakt gedeputeerde Ineke Bakker (Wonen, Milieu en Financieel Toezicht) een ronde langs alle 25 gemeenten om de prestatieafspraken bij te stellen vanuit de doelstelling kwaliteit en deze te ondertekenen.

Stimulans

Om gemeenten te stimuleren de woonkwaliteit verder te verbeteren, stelt de provincie in totaal 60 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van subsidies en leningen, waaronder de populaire Starterslening. Het geld van de provincie fungeert vaak als vliegwiel om gemeentelijke projecten van de grond te krijgen of een zetje mee te geven. Waar dat mogelijk is, realiseren de gemeenten de prestaties samen met partners zoals woningbouwcorporaties en andere marktpartijen en natuurlijk de inwoners zelf.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie