Politie verbetert internetaangifte


Nederland – Aangifte doen via internet wordt binnen enkele maanden makkelijker. De politie is de internetaangifte aan het verbeteren zodat burgers er makkelijker gebruik van kunnen maken. De korpsleiding heeft hiervoor opdracht gegeven omdat gebleken is dat er op het punt van gebruikersvriendelijkheid en technische stabiliteit nog winst te boeken is.

Bij de start van nationale politie werd de gezamenlijke website Politie.nl gelanceerd, die tientallen verschillende politiewebsites verving. Daarmee kwam er een centrale politiesite waar burgers onder andere informatie over hun buurt kunnen vinden. Politie.nl biedt ook nieuws en de mogelijkheid om aangifte te doen. Burgers hebben soms moeite met het doen van aangifte op internet, zo bleek uit reacties. Zij reikten concrete verbeterpunten aan. De nieuwe structuur van de internetaangifte wordt beter afgestemd op de gebruiker. De begeleidende teksten worden begrijpelijker. De invulschermen worden overzichtelijker en de technische stabiliteit wordt versterkt. Uitgangspunt is dat een internetaangifte moet voldoen aan alle juridische eisen en tegelijkertijd zo gebruiksvriendelijk mogelijk is.

Aangiftemogelijkheden
Maandelijks ontvangt de politie zo?n 32.000 internetaangiften. Ongeveer 40% van de aangiftes wordt via internet gedaan. Burgers hebben keuze uit een aantal aangiftemogelijkheden: via internet, telefonisch, via een videogesprek (?3D?, nog niet overal mogelijk) of op het politiebureau (kan op afspraak zodat de wachttijd beperkt is). Voor specifieke delicten die veel impact hebben neemt de politie de aangifte thuis of op locatie op. Burgers die problemen hebben met het invullen van een internetaangifte, kunnen de politie altijd bellen via 0900-8844.

Internetaangifte

Internetaangifte is op dit moment toegespitst op zaken zonder daderindicatie. Elke internetaangifte wordt beoordeeld door een politiemedewerker. Als de aangifte niet volledig is, krijgt de aangever van de politiemedewerker het verzoek het alsnog aan te vullen. Als er een aanknopingspunt is voor opsporing, wordt de aangever indien nodig uitgenodigd om aangifte op het politiebureau te doen. Dan moet de aangifte ook worden ondertekend. De informatie uit alle aangiften wordt vertrouwelijk behandeld. Een belangrijke stap is dat in de loop van 2015 kan worden ingelogd met DigiD. Daardoor kan de aangifte ook direct digitaal worden ondertekend.

Verbeterpunten
De politie nodigt burgers nadrukkelijk uit om verbeterpunten voor de site en de daarop beschikbare diensten aan te blijven geven. De politie gebruikt daarvoor burgerpanels. Sinds vorige maand is hiervoor tevens het Mobile Media Lab beschikbaar. Met deze mobiele voorziening zoekt de politie burgers in heel het land op om met hen in gesprek te gaan over de communicatiemiddelen waarvan het korps gebruikmaakt.

Aanknopingspunten

Bij het invullen van de aangifte moet aangegeven worden of er informatie, hoe beperkt ook, is over de mogelijke dader. Een signalement, een voertuig etc. Als die informatie er niet is, dan is de kans dat voor die aangifte (direct) een dader kan worden opgespoord minimaal. Toch zijn die aangiften waardevol. Zodra er een zaak is die aanknopingspunten biedt, worden die aangiften erbij gehaald. De internetaangifte kan dan alsnog leiden tot het sluitend krijgen van een zaak. De politie surveilleert op plekken waar de meeste criminaliteit voorkomt. De locaties worden bepaald op basis van aangiftes en meldingen.

Doordat zo?n 40% van de aangiften via internet gebeurt, kan de politie zich meer richten op aangiften waarvoor opsporingsindicaties zijn en aangiften van zware delicten zoals inbraak, aanranding etc.

De vernieuwde aangiftemodule op internet moet in april 2015 in werking zijn.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie