Overijssels actieplan gehandicapten’

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord heeft GroenLinks een voorstel ingediend voor het verbeteren van de inclusiviteit in Overijssel, zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. Samen werken aan een sociaal Overijssel door aan de slag te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid voor lichamelijk, verstandelijk en mentaal gehandicapten.

Er komt een actieplan gehandicapten, waarbij worden betrokken: de nieuwe minister voor gehandicaptenzaken, de Overijsselse Rick Brink, de Overijsselse gemeenten en belangenorganisatie’s.

Rick Brink

Afgelopen maandag werd de Hardenberger, zelf ook actief in de politiek, Rick Brink voor een jaar benoemt tot minister van Gehandicaptenzaken. GroenLinks pakte dit mooie feit op door een motie in te dienen, waarin Overijssel wordt verzocht om zowel voor de fysiek- als voor de mentaal-gehandicapten aan de slag te gaan. GroenLinks Statenlid, en plaatsgenoot van Rick Brink, Kees Slingerland: “Natuurlijk ben ik trots op mijn plaatsgenoot Rick Brink. Het is fantastisch dat er in Overijssel, samen met hem wordt gewerkt aan meer aandacht voor gehandicapten, en dat ons voorstel breed gesteund is”.

Het is de bedoeling dat er met minister Brink in gesprek wordt gegaan om een actieplan voor bijvoorbeeld enkele aangepaste speeltuinen in Overijssel tot stand te brengen. Daarnaast kan worden gewerkt aan vrijwilligersprojecten in Overijssel waardoor er huisbezoeken of bijvoorbeeld wandelingen / fietstochten met mentaal-gehandicapten worden gemaakt. Bij dat laatste is het de bedoeling om een isolement van mensen met autisme of mensen met andere mentale problemen te voorkomen. Uiteraard worden bij de voorbereiding van dit actieplan de vijfentwintig gemeentes en de belangenorganisaties van gehandicapten in Overijssel betrokken. Als het allemaal volgens planning verloopt komen de eerste plannen op de genoemde gebieden in 2020 tot stand.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie