Overdagactiviteit Lezing Dijkversterking

Op 15 mei is Margreet Krol te gast in het infocentrum. Zij zal op uitnodiging van het Olster Erfgoed een lezing geven over de versterking van de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle.

Sinds 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen voor de Nederlandse dijken. De IJsseldijk tussen Olst en Zwolle voldoet grotendeels niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is op veel delen niet sterk en tussen Windesheim en Zwolle niet hoog genoeg. Daarom moet de dijk over een lengte van 29 kilometer worden versterkt en deels verhoogd. De uitvoering staat gepland tussen 2023 en 2026.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft allerlei organisaties bij de plannen betrokken en ook hebben zo’n honderd “dijkdenkers” meegedacht. Er ligt nu een concept plan waar het bestuur van het Waterschap eind dit jaar een beslissing over zal nemen. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en zullen er meer details bekend worden.

Margreet Krol is omgevingsmanager en zit in het projectteam dat namens Waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk is voor het versterken van de IJsseldijk. Zij vertelt u meer over de aanpak van dit project en op welke wijze er rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de dijk en haar omgeving.

De bijeenkomst is voor leden van ’t Olster Erfgoed en voor deelnemers van Dag!enDoen! gratis toegankelijk.

Wilt u deze ochtend bijwonen? Meldt u snel aan via aanmelden@infocentrumijssel.nl

Bij eerdere Overdagactiviteiten is gebleken dat het animo groot is terwijl er slechts een beperkt aantal plaatsen zijn. Opgave vooraf is dan ook verplicht.

Datum: woensdag 15 mei 2019

Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur.

Plaats: Infocentrum IJssel Den Nul

Kosten: voor leden ’t Olster Erfgoed en deelnemers Dag!enDoen! gratis entree, anderen € 2,50, koffie € 1,50 (graag met gepast geld betalen) Opgave via: aanmelden@infocentrumijssel.nl

Let op: er kunnen 35 bezoekers in de zaal, vol is vol, opgave voor 12 mei

Geef een reactie