Olst-Wijhe krijgt een dorpscoöperatie

Wie de nieuwsbrief van Olst in Transitie een beetje volgt weet al dat er van alles borrelt. Daarom willen we op korte termijn een cooperatie oprichten waarin we verschillende activiteiten een ‘juridisch onderdak’ kunnen bieden. In eerste instantie gaat het om activiteiten op het gebied van lokale economie en van energie. In deze nieuwsbrief geven we alvast een schets van de ideeën op het gebied van energie.

Waarom een coöperatie?
Met een energiecoöperatie willen we eraan bijdragen dat Olst-Wijhe het gebruik van fossiele energie zo snel mogelijk afbouwt en overgaat op duurzame energie. Dat willen we doen door duurzame energie op te wekken, maar ook door de inwoners van de gemeente te helpen om energie te besparen.

Een coöperatie is een ondernemingsvorm waarvan personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven lid kunnen worden. De leden besluiten samen welke aktiviteiten de coöperatie gaat uitvoeren, en wat er met de eventuele opbrengsten gebeurt. Als een coöperatie duurzame energie opwekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen of door windmolens, dan levert dat per saldo geld op. De leden kunnen bijvoorbeeld besluiten de opbrengst te gebruiken voor energie-besparings projecten, of voor korting op de duurzame-energie rekening van de leden die via de coöperatie weer stroom afnemen. Maar het kan ook dat een deel van de leden geld heeft ingelegd om te kunnen investeren in zonnepanelen of een windmolen. In dat geval wordt ook een deel van de winst ingezet om te zorgen dat deze leden een redelijk rendement op hun inleg krijgen, méér dan je momenteel op een spaarrekening krijgt.

Er kunnen dus allerlei keuzes gemaakt worden over de besteding van de winst, maar belangrijk is dat deze niet verdwijnt uit de gemeente, maar weer lokaal ingezet kan worden. Dat is in de huidige situatie wel anders: Grote energiebedrijven wekken energie op, voor het overgrote deel ook nog met fossiele brandstoffen. In Olst-Wijhe geven we gezamelijk zo’n 13,5 mln euro uit aan energie. Voor een deel worden daar de kosten van energieopwekking mee gedekt, maar er zit zeker ook een leuk bedrag aan winst in. Die winst komt bij de aandeelhouders van de grote energiebedrijven terecht, niet bij de gebruikers in onze gemeente.

Wat doet een energie-coöperatie?
Er zijn talloze mogelijkheden om lokaal de verduurzaming van het energiegebruik aan te pakken. Op welke terreinen de coöperatie aktief wordt, wordt bepaald door de leden. Maar de voorkeur en interesse van de mensen die zich hiervoor in willen zetten spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Ideeën die op dit moment in beeld zijn bij de initiatiefgroep:

Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen
Zonnepanelen verdienen zichzelf binnen een redelijke termijn terug. Door gezamenlijke inkoop wordt de aanschaf en aanleg voor huishoudens vereenvoudigd, en kunnen nog veel meer mensen hun eigen duurzame energie opwekken.

De inwoners van Olst-Wijhe betrekken bij verduurzaming van het energiegebruik
Bijvoorbeeld het organiseren van kleine werkgroepjes van wijkbewoners die elkaar op weg helpen om duurzamer te gaan leven. Of informatie geven over hoe je je huis kunt isoleren of zuiniger met energie kunt omgaan.

Windmolens in Olst-Wijhe
Om echt een flink deel van het energieverbruik te verduurzamen kunnen we niet om windmolens heen. En windmolens leveren en goed rendement op. Door windmolens in Olst-Wijhe te realiseren die gefinancierd worden door de inwoners en bedrijven uit de gemeente, krijgen de financiers een goede opbrengst op hun investering, en dan blijft er ook nog geld over om weer lokaal te investeren. Bijvoorbeeld in verduurzaming van woningen, of in een lokaal project waar alle inwoners van profiteren.

Gezamenlijke in-en verkoop van stroom
Iedereen die stroom inkoopt of levert ( via de opwek van zijn zonnepanelen), doet dat via een energieleverancier zoals bijv. Essent, Nuon of Greenchoice. Door dat gezamenlijk via een coöperatie te regelen kunnen veelal betere prijzen worden geregeld en zijn leden van de coöperatie goedkoper uit.

Het oprichten van een coöperatief energiebedrijf en terug laten vloeien van de winst
Zélf een energiebedrijf oprichten is voor een lokale coöperatie te hoog gegrepen, maar samen met andere coöperaties kan dat wel. Sterker nog, medio 2017 wordt er een dergelijk energiebedrijf opgericht in Overijssel. De coöperatie in Olst-Wijhe kan daar mede-eigenaar van worden en de leden laten profiteren van de winst.

Zonnepanelen delen
Op een dak van een groot gebouw wordt een groot aantal zonnepanelen gelegd waarin huishoudens een aandeel kunnen nemen. Een oplossing voor als je eigen dak ongeschikt is voor zonnepanelen.

Experimenten met levering en opslag
Omdat de energielevering grote ontwikkelingen doormaakt moeten er ook nieuwe technieken ontwikkeld en getest worden. De coöperatie in Olst Wijhe kan hierin een rol spelen door initiatieven op dat gebied te ondersteunen.

Nieuwsbrief
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich abonneren op de nieuwsbrief van Olst in Transitie door het aanmeldingsformuliertje in te vullen op www.olstintransitie.nl of rechtstreeks hier.

1 Trackback / Pingback

  1. Nieuwsbrief nr. 09 - 4 mei '17 -

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.