Medewerkers betrokken maken bij veilig werken

Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers betrokken worden bij veilig werken

Vandaag de dag wordt er nog altijd niet altijd voldoende stilgestaan bij veilig werken op locaties die veel risico met zich meebrengen, denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwlocaties. Te vaak nog worden de opgestelde veiligheidsregels en -gedragscodes met een korreltje zout genomen. Je wilt, als werkgever, natuurlijk leed voorkomen en daarnaast het gedrag en de houding van medewerkers op de werkvloer veranderen. Als je wilt dat jouw werknemers álle veiligheidsregels respecteren, is het belangrijk dat je ze betrokken maakt bij veilig werken. Hoe je dat doen? Daar geeft VCA cursus.com je in dit artikel vier tips voor. 

Tip 1: Triggers over veilig werken in interne communicatie

Gebruik niet alleen in je persoonlijke communicatie de feiten over veilig werken. Probeer op zoveel mogelijk plaatsen het belang van veilig werken onder aandacht te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan posters in de kantine of bij de koffieautomaat. Daarnaast kun je ook in andere communicatiemiddelen, zoals e-mails en brieven, aandacht besteden aan het feit dat veilig werken de juiste keuze binnen het bedrijf is. 

Tip 2: Geef tijdens de toolboxmeeting medewerkers de ruimte om input te geven 

De toolboxmeeting is een perfect moment om het met je medewerkers over veiligheid op en rondom de werkplek te hebben. Wat hierbij belangrijk is, is dat tijdens deze meeting iedere medewerker aan het woord komt. Zo kan iedereen zijn punten aandragen en mening geven. Zorg ervoor dat je goed naar je medewerkers luistert en laat zien dat je de besproken punten oppakt. Je medewerkers zullen zich hierdoor gehoord voelen. 

Tip 3: Geef medewerkers de reële benodigde uren voor werkzaamheden

Zorg ervoor dat jouw medewerkers voldoende tijd en benodigdheden krijgen om hun werk zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. Worden ze gekort in uren om meer werk op een dag te kunnen verrichten, zal er sneller worden gewerkt en zullen onveilige situaties zich vaker voordoen. Geef de medewerkers dus altijd een reële tijd voor een klus en zorg voor de materialen waarmee ze makkelijk veilig kunnen werken.

Tip 4: Maak medewerkers bewust van de mogelijke gevolgen van onveilig werken.

Het grootste probleem is dat medewerkers vaak nog onvoldoende bewust zijn van de veiligheidsrisico’s van bepaalde werkzaamheden. Bewustwording is dan ook erg belangrijk. Het is van groot belang dat jouw werknemers een veiligheidsopleiding volgen. Denk hierbij aan een VCA cursus.  Hierin wordt hen geleerd de risico’s bij risicovolle werkzaamheden in te schatten en welke maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te minimaliseren. Na het behalen van het VCA-diploma blijft het belangrijk om het belang van veilig werken te blijven herhalen. Zo kan tijdens werkbijeenkomsten of toolboxmeetings met behulp van presentaties, video’s en foto’s bewustwording van de gevolgen van onveilig werken worden gecreëerd. Is jouw bedrijf gelegen in de omgeving Zwolle en ben je op zoek naar de juiste opleiding? Ga dan voor een VCA cursus Zwolle en zorg ervoor dat jouw werknemers voortaan bewust en veilig te werk gaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie