Landbouwminister Schouten ziet jonge boer worstelen in theatervoorstelling Maalkop in Heeten

Foto: Foto: Ruud Ploeg.

De locatietheatervoorstelling Maalkop in Heeten is vrijdagavond bijgewoond door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister was in Heeten op uitnodiging van PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland die met deze voorstelling de psychische gesteldheid onder boeren voor het voetlicht wil brengen.  

Minister Schouten in gesprek met regisseur Jos van Kan, acteur Fabian Jansen, initatiefneemster Dinanda Luttikhedde en vertegenwoordigers van LTO Noord en ZOB-Oost.

“Het bezoek van de minister is een bekroning op het succes van onze voorstelling waarmee we aandacht hebben gevestigd op de toenemende druk en psychische nood in de agrarische sector. Dit toont aan dat cultuur bijdraagt aan het maatschappelijke debat en een rijkere samenleving”, aldus Dinanda Luttikhedde, dramaturge en initiatiefneemster. 

Maalkop
 vertelt het verhaal van een jonge boer in psychische nood die noodgedwongen afstand moet doen van zijn bedrijf. De voorstelling wordt al anderhalf jaar met groot succes opgevoerd in lege stallen in Groningen, Drenthe en Friesland. Sinds dit voorjaar speelt de voorstelling ook bij leegstaande boerenbedrijven bij Ten Boer, Alkmaar, Heeten en Best. 


Maalkop is ontwikkeld in samenwerking met LTO Noord en Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). “‘Dat de minister van landbouw de voorstelling bijwoont, getuigt van het belang om aandacht te vragen voor de complexe omgeving waarin boeren moeten zien hun bedrijf overeind te houden’, zegt Rudie Haarman, bestuurslid bij LTO Noord afdeling Salland. 

“Die complexiteit kan soms leiden tot eenzaamheid en psychische problemen. Ik was het er dan ook direct mee eens om Maalkop naar Salland te halen, toen Jannie Lamberts van Zorg om Boer en Tuinder dat aan mij als bestuurder vroeg.’

De zoektocht naar een geschikte leegstaande stal, wat nog een hele tour was. ‘Gelukkig hebben we de familie Reimert bereid gevonden hieraan mee te werken’, aldus Haarman.

‘Voor de mensen die veel op boerenerven in Salland komen zoals dierenartsen, voeradviseurs of melkrijders – de zogeheten erfbetreders – hebben we na de zaterdagmiddag voorstelling nog een nabespreking gehouden’, vertelt Haarman. ‘Hierin wordt bijvoorbeeld besproken hoe zij eventuele problemen bij boeren in een vroeg stadium kunnen herkennen, zodat op tijd hulp kan worden geboden. Voor LTO Noord afdeling Salland is dit een manier om oog hebben voor de mens achter de ondernemer. Mochten mensen meer willen weten over dit thema, dan adviseer ik ze om te kijken op de site van AgroZorgWijzer.’
LTO Noord afdeling Salland bedankt theater Peergroup, Jannie Lamberts, familie Reimert, en natuurlijk minister Schouten voor hun inzet en komst.

Ook Jannie Lamberts van ZOB-Oost was blij verrast met het bezoek van de minister. “Dit toont aan dat er een groeiende aandacht is voor de psychologische en sociale problematiek in de sector. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te blijven kijken naar het welzijn van onze boeren en hun gezinnen. Onze stichting is een luisterend oor voor boeren en tuinders met mentale problemen.” 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie