Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Steenwelle-Vloedgraven

Foto: Op de foto staat mevrouw Steenwelle-Vloedgraven samen met burgemeester Dadema en haar man.

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan Mevrouw R.M.R. (Diny) Steenwelle-Vloedgraven, wonende te Luttenberg. Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt op 5 mei door burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte.

De uitreiking vond plaats in H. Corneliuskerk, Butzelaarstraat 22 te Luttenberg, tijdens de jubileumviering ter ere van het 40-jarig jubileum van het ouderenkoor Vespertied. De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1975 – heden Naast bestuurslid van het Liturgiekoor te Luttenberg is mevrouw Steenwelle lid van de werkgroep Liturgieberaad. Zij organiseert de Kerst- en paasviering en valt in als dirigent.

2002 – heden Mevrouw Steenwelle is dirigent en bestuurslid van het ouderenkoor Vespertied. Zij zoekt de liederen uit voor de eucharistievieringen, leidt uitvaarten en organiseert optredens in diverse verpleeghuizen.

2008 – heden Als vrijwilliger van De Zonnebloem, afdeling Luttenberg bezoekt zij zieken, ondersteunt de activiteiten van De Zonnebloem en verricht diverse hand- en spandiensten.

2009 – 2013 Voorzitter van de Ontspanningscommissie van het Bejaardencentrum Maria Oord. Zij organiseerde diverse activiteiten.

2013 – heden Mevrouw Steenwelle is vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Schuilenburg te Raalte en organiseert de kerkdiensten en de bingoavonden.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie