Koninklijke Erepenning voor Showkorps Amicitia Boerhaar en Koninklijke Onderscheiding voor voorzitter Ren Koe koek

Showkorps Amicitia Boerhaar heeft vandaag de Koninklijke Erepenning uitgereikt gekregen door burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe. De uitreiking vond plaats bij Logtenberg op de Boerhaar, tijdens een receptie waar het 100-jarig bestaan van het showkorps werd gevierd.

Showkorps Amicitia Boerhaar werd op 12 oktober 1919 opgericht door elf mannen ‘op de Boerhaar’ die het initiatief namen om samen muziek te maken en een fanfarekorps op te richten. Tegenwoordig telt Amicitia zo’n zestig leden, waar een orkest, drumband, majorettes en minirettes onderdeel van uitmaken. Het is een vereniging die ‘op de Boerhaar’ en binnen de gemeente Olst-Wijhe een centrale plek heeft en staat voor saamhorigheid en discipline door een gedeelde passie voor muziek.

Toekennen Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.

Koninklijke Onderscheiding voor René Koekoek

Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan werd voorzitter René Koekoek verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Koekoek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Ton Strien.

René Koekoek ontving de Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn vele persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Koekoek, vanaf 1978 spelend lid bij Showkorps Amicitia Boerhaar, is sinds 1998 voorzitter. Naast zijn reguliere bestuurstaken houdt hij zich onder andere bezig met de inzameling van oud ijzer en oud papier, sponsorwerving en is hij actief betrokken geweest bij de realisatie van een eigen clubgebouw voor Amicitia Boerhoer. Daarnaast is hij, vanaf 2013 tot op heden, als representant van Amicitia, actief betrokken bij Muziek Netwerk Salland. Mede dankzij de inzet van Koekoek verzorgt het Muziek Netwerk Salland instrumentaal muziekonderwijs op basisscholen, ondermeer in Wijhe, Broekland en Boerhaar.

Koekoek heeft ook nog andere verdiensten: van 1989-1994 was hij actief als voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en gedurende 25 jaar heeft hij onderdeel uitgemaakt van de Technische Commissie Kermis Boerhaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie