Inloopavond over de concept-wegenlegger


De wegenlegger: welke wegen zijn openbaar en wie onderhoudt ze?
Er is een ontwerp-wegenlegger opgemaakt ter vervanging van de bestaande wegenleggers van de voormalige gemeenten Olst en Wijhe. De nieuwe wegenlegger is daarnaast ook geactualiseerd.

Woendag 14 november is er van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. Geïnteresseerden kunnen de concept-wegenlegger dan inzien en vragen stellen. Tijdens deze avond stellen wij u ook in de gelegenheid een eventuele mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen.

Een wegenlegger is een boek (register) waarin de openbare wegen staan beschreven die buiten de bebouwde kom in de gemeente liggen. Van al deze wegen kan men in de wegenlegger lezen hoe lang ze zijn, van welk materiaal het wegdek gemaakt is, wie ze moet onderhouden en wat voor kunstwerken er onder of in de weg liggen (bijvoorbeeld bruggen of viaducten).
De ontwerp-wegenlegger ligt bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe ter inzage van 1 november tot 13 december 2012. U kunt ook de website, www.olst-wijhe.nl/wegenlegger raadplegen en de ontwerp-wegenlegger inzien.

Gedurende de terinzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23, 8130 AA Wijhe. De zienswijzen zullen in een verslag worden opgenomen dat vervolgens door het college wordt vastgesteld. Uiteindelijk wordt de wegenlegger door de raad vastgesteld.

Voor meer informatie over de concept-wegenlegger kan men contact opnemen met Paul van Diepen, telefoonnummer 06- 461 69 224  of Marian Lugtenberg, telefoonnummer 06- 230 85 853. Beiden zijn werkzaam bij het kadaster en op de dinsdagen en woensdagen van 9.00 uur ? 16.00 uur bereikbaar tijdens de genoemde periode.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie