Het laatste nieuws van Overijssel

header

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk het online in uw browser.
header
Vrijdag 20 december 2019
De wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Overijssel met de laatste nieuwsberichten, politieke agenda en vacatures.
Volg Overijssel ook op Tweet Facebook LinkedIn.
Onderzoek naar directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster

De EUREGIO start samen met de provincie Overijssel, het Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) en het Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) een onderzoek naar de mogelijkheden van een directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster vanaf 2027. Het onderzoek richt zich op het verduurzamen, versnellen en comfortabeler maken van de treinverbinding. De eerste resultaten zijn eind 2020 beschikbaar.

Lees alles over meer reizigers…

logo Natuur voor elkaar

Erkenning (en geld) Rijk voor Overijsselse aanpak familiebedrijven

De begeleiding en ondersteuning van familiebedrijven in Overijssel wordt de komende jaren fors versterkt en uitgebreid. De provincie Overijssel, gemeenten, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sluiten hiervoor een MKB-deal. Doel van de aanpak is om familiebedrijven te stimuleren te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook is bedrijfsopvolging een thema.

Lees meer over stimuleren en ondersteunen…

Nedersaksenlijn kan voor minder dan 700 miljoen Voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen en verbeteringen op de bestaande spoortrajecten tussen Almelo en Emmen is een globale investering nodig van 555 tot 675 miljoen euro. Door de inzet van een trein in plaats van een bus is de meeste reistijdwinst te halen op de trajecten Emmen-Stadskanaal, Hardenberg-Groningen en Zwolle-Stadskanaal. Dat blijkt uit de quick scan die de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen hebben uitgevoerd naar de kosten van drie mogelijke routes, dienstregelingen, exploitatie en reizigersopbrengsten op de Nedersaksenlijn.

Lees meer over de quick scan…

Opening station Stadshagen

Station Zwolle Stadshagen geopend

Vanaf zondag 15 december kunnen reizigers gebruik maken van station Zwolle Stadshagen. Na de succesvolle proef afgelopen zomer werd besloten om het station met ingang van de landelijke nieuwe dienstregeling in gebruik te nemen. Om bij dit moment stil te staan deelden de betrokken bestuurders maandagochtend 16 december koffie en ‘spoorkoekjes’ uit aan de reizigers.

Lees meer over het belang van de reiziger…

2020 is financieel spannend jaar voor Overijsselse gemeenten

24 van de 25 gemeenten hebben een sluitende begroting aangeboden, gemeente Haaksbergen komt onder preventief toezicht. Sociaal domein blijft een lastige post op de begrotingen en plaatst gemeenten voor maatregelen en taakstellingen.

Lees meer financieel toezicht…

initiatiefnemers biogashub noord deurningen

Twentse koeienmest maakt bedrijven in Denekamp aardgasvrij

Vrijdag 13 december is het biogasproject in Noord Deurningen officieel in gebruik genomen. Zes melkveehouders vergisten de mest van hun koeien in een gezamenlijke biogasinstallatie en leveren tot 1,6 miljoen kuub biogas aan twee lokale afnemers. Deze brandstof vervangt een groot deel van hun aardgasverbruik en vermindert de uitstoot van CO2. Dit innovatieve biogasproject is uniek voor Nederland en een mooie bijdrage aan de Overijsselse doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

Energieneutraal?

Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester in Staphorst

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Gerrit Jan Kok uit Enschede aan als waarnemend burgemeester van Staphorst. Kok begint op maandag 13 januari met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Binnenkort vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.

Lees meer over Gerrit Jan Kok…

Regionale Energie Strategie

Partners in Overijssel ontwikkelen plannen voor opwekking duurzame energie in 2030

Gemeenten, waterschappen, provincie Overijssel en netbeheerders in Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat waar en hoeveel duurzame energie er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is.
De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen.

Lees meer over de uitwerking…

Belangrijke schakel in Overijsselse aanpak stikstof

Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe beleidsregels vastgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). De beleidsregels maken de Wnb-vergunningverlening mogelijk voor alle sectoren. Nieuwe activiteiten zijn mogelijk door stikstofruimte vrij te maken op de eigen locatie (intern salderen) of door stikstofruimte over te nemen van een ander bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt (extern salderen). Hierbij geldt de feitelijk gerealiseerde capaciteit als uitgangspunt. Met het vaststellen van de beleidsregels dragen we bij aan het natuurherstel en maken we nieuwe activiteiten mogelijk, voor nu en in de toekomst. De beleidsregels zijn vanaf 13 december 2019 van kracht.

Opgave voor iedereen?

Grafiek Massa gescheiden ingezameld huishoudelijk en rest-afval in Overijsselse gemeenten 2018

Niet minder huishoudelijk afval, wel beter gescheiden

In Overijssel produceerden we het afgelopen jaar bijna 446 kilo huishoudelijk afval per persoon. Door afval goed te scheiden kunnen we materialen zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken. Overijsselse gemeenten stimuleren inwoners om afval zo veel mogelijk te scheiden. Het deel dat gescheiden ingezameld wordt, is in de afgelopen 5 jaar van 61% naar 76% gestegen (2013-2018). Overijssel heeft daarmee het hoogste gemiddelde scheidingspercentage van alle provincies.

Sterkte daling restafval…

Overijsselse agenda

2020

Volledige agenda

placeholder
Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS)

Bekijk hier de GS-besluitenlijsten
Bekijk hier de PS-besluitenlijsten

placeholder
Vacatures

Werken bij provincie Overijssel

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie