Het Boetelerveld vanuit nachtvlinder perspectief

Het Boetelerveld is een prachtig uniek ‘stukje’ natuur in Salland en het is van uitzonderlijk belang dat hier heel zorgvuldig mee om wordt gegaan. Ik sluit mij volledig aan bij Leander Broere – een politicus en natuurliefhebber die onlangs een voortreffelijk artikel schreef – dat het absurd is dat een lokale politieke partij, jaren na dato van informatieve bijeenkomsten en ruimte voor eigen inbreng, politiek gewin probeert te behalen, door de herstelmaatregelen die daar plaatsvinden in twijfel te trekken en hieromtrent kritische vragen stelt aan het College.

Door Vlinderfotograaf Emilio Metting

Ook sluit ik mij volledig aan bij de stelling van Broere, dat er weinig objectieve, goed onderbouwde berichtgeving is geplaatst omtrent de duizelingwekkende bomenkap op het Boetelerveld. De zorgen van omwonenden en bezoekers deel ik daarentegen wèl en ik heb alle begrip voor de vraagtekens die gezet worden bij de massale bomenkap. Want het gaat hier allerminst over een handjevol bomen. Bij de eerste aanblik van talloze rijen opgestapelde boomstammen, sloeg ook mij de schrik om het hart. En gerechtvaardigd, mijns inziens.

Het is algemeen bekend dat bomen uitstekende luchtzuiveraars zijn, zuurstof afgeven en COopnemen, waarmee ze een niet te onderschatten rol spelen in het steeds meer dichtbevolkte leefklimaat van de mens. Daarnaast fungeren ze onder andere als nestgelegenheid, beschutting en schaduwbrenger voor vele diersoorten. Maar de boom is nog veel meer.

Nachtvlinders
Wat veel mensen zich namelijk niet beseffen, is dat er onnoemelijk veel nachtvlinders zijn, die een boom als waardplant hebben. Dit in tegenstelling tot de meeste dagvlinders, die vaak een bepaalde plant afkomstig uit kruisbloemigen, schermbloemigen of de peulvruchtenfamilie als waardplant hebben. Recent onderzoek toont aan, dat nachtvlinders een ongekende rol spelen in het bestuiven van planten. In sommige gevallen tonen zij zelfs meer interactie met bepaalde plantensoorten, dan hun collega’s in de bestuiving (zoals bijen en hommels) overdag. Daarmee wordt ook aangetoond wat voor onmisbare rol deze hoofdzakelijk nachtactieve vlindersoorten spelen, in de kringloop van het Boetelerveld. Door eigen waarnemingen kan ik vaststellen dat dit onovertroffen natuurgebied, een thuis is voor heel veel nachtvlinders. Van algemeen voorkomende tot heel zeldzame soorten.

De boom
In vrijwel ieder ecosysteem, hoe klein of complex die ook is, levert de boom een enorme bijdrage aan het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit in dat betreffende gebied. Als we de eik, ter illustratie met betrekking tot nachtvlinders nader beschouwen, zien we een prachtige, sterke boom, die als waardplant dient voor onder andere de Eikentandvlinder, Groene Eikenbladroller, Maantandvlinder, Eiken-Orvlinder, het Eikenuiltje, Rood Weeskind en de Eikenprocessierups.

Echter als ik mijn focus op nachtvlinders verleg naar de algehele fauna op het Boetelerveld, wordt met het kappen van bomen uiteraard de directe leefomgeving van talloze diersoorten ernstig aangetast. Zelfs als de bomenkap het herstel van een bepaald natuurgebied ten doel heeft, worden enorm veel diersoorten bedreigd.

Veranderende klimaat
Als slot wil ik meegeven dat ik de herstelmaatregelen van het Boetelerveld, zeker met het oog op de toekomst, waarin het veranderende klimaat een beduidende rol zal spelen, van harte toejuich en hoop uiteraard dat de natuur aldaar, het evenwicht in de komende jaren weet te herstellen. Tevens onderschrijf ik de stelling van Broere, dat we het gesprek met elkaar moeten blijven voeren. In plaats van de beschuldigende vinger naar de ander te wijzen, kunnen we veel beter energie steken in elkaar adviseren, kennis delen en accepteren wat na jaren van overleg, overwegingen en plannen, democratisch is besloten.


Het bericht Het Boetelerveld vanuit nachtvlinder perspectief verscheen eerst op Opinie in Salland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie