Hans de Kort wil openbaar politiek debat over gif in landbouw

Hans de Kort wil dat de gemeente Raalte het bestemmingsplan buitengebied aanpast. Megastallen moeten verboden worden en gifgebruik op z’n minst vijftig meter van bebouwing afblijven. Daarmee wordt ook de landbouwsector zelf gered. De Kort wil daar een openbaar debat over, en gaat er vanuit dat voltallige oppositie zich achter zijn standpunten schagen en gezien het rentmeesterschap dat het CDA zegt te hanteren heeft hij ook veel verwachting van deze christelijke partij.

Door Hans de Kort

(we hebben de brief samengevat, de originele versie is hier te lezen)

Via de media vraag ik hier extra aandacht voor om extra druk op de politiek uit te oefenen. Zonder die druk worden lastige brieven door de Raalter politiek in veruit de meeste gevallen behandeld als lastige vliegen worden weggemept met flauwe kul-argumenten. De enige mogelijkheid om onrechtmatig en onbehoorlijk bestuurlijk handelen effectief te corrigeren, is de stap naar de rechter. In de meeste gevallen heeft dit weliswaar succes, maar je wordt vervolgens in een kwaad daglicht gesteld door de bestuurlijke propaganda-afdeling. Ik weet waar ik het over heb, maar ik trek me er niets van aan.

Het voorschrijven van gifvrije zones is mogelijk. Lees hier een rechtbankuitspraak daarover. In de nabijheid van bijvoorbeeld bollenvelden worden diverse gifsoorten aangetroffen in het bloed van omwonenden en vooral in dat van hun kinderen. Ik verwijs hiervoor naar deze uitzending van Zembla en de onderzoeken van het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten.

Argumenten voor aanpassing:
1. Het is duidelijk dat de veestapel gereduceerd moet worden.
2. De tijd is meer dan rijp voor het overgaan van intensieve landbouw en veeteelt naar grondgebondenheid.
3. Het huidige bestemmingsplan biedt veel te veel mogelijkheden aan investeerders en veebaronnen als de heer Straathof om hun imperium uit te breiden. Dit gaat ten koste van agrarische familiebedrijven die uitgaan van grondgebondenheid. (Overigens is het de ironie ten top dat Staathof recentelijk nog voor zijn bedrijf bij Marienheem een uitbreidingsvergunning heeft gekregen, die daarmee de verkoopprijs behoorlijk zal hebben verhoogd. Met dank aan de Raalter politiek dus.)
4. Om de diversiteit op het Raalter grondgebied te bevorderen (zegt onze milieuwethouder ook de gemeentelijke notitie Groen, samen doen: We willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit) is het onontkoombaar het gebruik van landbouwgiffen zo veel mogelijk te beperken.

Het gaat over duurzaamheid van het milieu en de gezondheid van bewoners en bezoekers van het buitengebied. Natuur delft nu al het onderspit, de bodem is dood en het grondwater overbelast met nitraten, nikkel, sulfaten en een overdosis gifsoorten. Als de raad het bestemmingsplan niet nu wil aanpassen, wat moet er dan nog méér gebeuren/mis gaan om wel aan te passen?

Het bericht Hans de Kort wil openbaar politiek debat over gif in landbouw verscheen eerst op Opinie in Salland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie