Gemeente Raalte: Onderzoek naar tekort aan parkeerplaatsen

Eerder dit jaar riep de gemeente Raalte inwoners op locaties door te geven waar een tekort aan parkeerplaatsen in de straat ervaren wordt. Hierbij werd onder andere naar de frequentie van het tekort gevraagd. De binnengekomen locaties zijn inmiddels op hoofdlijnen geanalyseerd. De gemeente start op de meest urgente locaties een parkeeronderzoek.

Dit betreft locaties waarbij is aangegeven dat er minstens vier keer per week geen parkeerplaats binnen een straal van 50 meter van huis te vinden is. Het gaat om 165 locaties. In totaal zijn er over 283 locaties meldingen binnengekomen. Daarnaast zijn meldingen die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt ook meegenomen.

Wethouder Dennis Melenhorst: “Doordat inwoners van zich hebben laten horen hebben we nu een beter beeld van waar er een tekort aan parkeerplaatsen ervaren wordt. Het onderzoek moet aantonen waar er daadwerkelijk sprake van een tekort is. Om het onderzoek behapbaar en betaalbaar te houden focussen we ons op de meest urgente locaties. De vraag naar een inventarisatie van het tekort aan parkeerplaatsen komt mede vanuit de gemeenteraad.”

Vervolg Het parkeeronderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2020 door een externe partij uitgevoerd. De uitkomsten en mogelijke vervolgstappen worden daarna aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin spelen onder andere kosten, draagvlak en uitbreidingsmogelijkheden een belangrijke rol.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie