Energievisie gem. Olst-Wijhe voorzien van nieuwe cijfers

foto:pixabay

Op maandag 20 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van de Energievisie. Al eerder besprak de raad de visie. Het document ligt opnieuw voor nu de opmerkingen van de raad zijn verwerkt.

Het college stelt onder andere een nieuwe naam voor: Ruimtelijke visie Duurzame Energie, onderdeel van de Duurzaamheidsvisie. Deze titel geeft de inhoud van het document beter weer. Ook vroeg de raad om recentere cijfers. De meest recente cijfers zijn verwerkt in de visie en in te zien op www.olst-wijhe.nl/energievisie. Helaas zijn deze cijfers later te zien dan de andere documenten, omdat ze niet bij de vergaderstukken van de raad zijn geplaatst. De gemeente Olst-Wijhe hecht veel waarde aan transparantie en vindt het belangrijk dat haar inwoners alle beschikbare informatie kunnen zien. Daarom zijn de cijfers alsnog op de website geplaatst bij het rapport van Solwind dat hier al stond. De gemeente biedt haar excuses aan dat de cijfers niet eerder te zien waren.

Cijfers hernieuwbare energie

De cijfers zijn een update van het onderdeel hernieuwbare energie van het rapport van Solwind uit 2016. Dit rapport is gebruikt bij het opstellen van het Koersdocument in 2017. Voor deze update zijn de meest recente, beschikbare cijfers gebruikt uit onder andere de Klimaatmonitor die jaarlijks wordt uitgevoerd. De cijfers geven weer hoeveel duurzame, oftewel hernieuwbare, energie er nu in Olst-Wijhe wordt opgewekt en op welke manier.

Raadsvergadering 20 mei

De raadsvergadering van aanstaande maandag is openbaar. Inspreken is niet mogelijk voor dit onderwerp. Als de raad besluit de visie ter inzage te leggen, is er na de zomer opnieuw gelegenheid om in te spreken. De gemeenteraad start maandag met een oordeelsvormende vergadering om 20.00 uur in het gemeentehuis. Aansluitend begint rond 21.00 uur de besluitvormende vergadering waarin de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie wordt besproken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie