De Culturele Adviesraad Raalte zoekt nieuwe leden

De Culturele Adviesraad Raalte (CAR) is op zoek naar mensen met affiniteit met kunst en cultuur om het team te versterken. In de gemeente Raalte gebeurt erg veel op het gebied van kunst en cultuur. Denk aan alle festivals die worden georganiseerd en de vele culturele verenigingen die in de gemeente actief zijn. De Culturele Adviesraad Raalte (CAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over een aantal onderdelen van het cultuurbeleid van de gemeente Raalte. Ook adviseert de CAR over projectsubsidies cultuur die bij de gemeente worden aangevraagd. Daarnaast geeft de CAR advies aan het HOFtheater, dat een aantal onderdelen van het cultuurbeleid uitvoert.

Samenstelling van de CAR
De CAR bestaat uit maximaal 7 personen waarbij de voorkeur uitgaat naar een bezetting die kennis heeft van de volle breedte van het werkveld kunst en cultuur in de gemeente Raalte. Voor de aanvulling van de CAR wordt op korte termijn leden gezocht.

Van het lid wordt de volgende algemene (persoons)kenmerken verwacht:
– Kennis, ervaring en affiniteit met cultuur in de meest brede zin
– Betrokkenheid met lokale culturele activiteiten
– Teamspeler
– Oplossingsgericht
– Actieve betrokkenheid bij de samenleving

Zittingsduur
De zittingsduur van de leden van de CAR is 3 jaar, waarbij er 1 keer kan worden verlengd.

Werkwijze
De CAR komt maximaal 8 keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats in de gemeente Raalte. De voorbereiding en verslaggeving wordt uitgevoerd door het HOFtheater. De combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurmakelaar zijn als adviseur toegevoegd aan de CAR.

Vergoeding
Leden van de CAR ontvangen geen vergoeding.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Borger, secretaris van de CAR, op telefoonnummer 0572 361 361 of mirjam.borger.

Meer informatie over het cultuurbeleid van de gemeente Raalte vindt u op de website van de gemeente Raalte via www.raalte.nl/kunst-en-cultuur.

Reageren?
Heeft u belangstelling voor deze functie? Mail dan voor 30 januari 2020 uw schriftelijke motivatie met CV naar mirjam.borger@hoftheater.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie