CvdK Heidema mist Haagse herkenning van maatschappelijk signaal tav Lelystad Airport

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, Uw ministerie werkt op dit moment aan veel verschillende trajecten over luchtvaart. Wij doelen hierbij op Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Herziening van het luchtruim met bijbehorende planMERprocedures.

Door CvdK Andries Heidema

Hiervoor zijn verschillende participatietrajecten opgezet, waaraan ook Overijsselse burgers en instellingen deelnemen. De laatste tijd krijgen wij signalen dat er veel onvrede is over de manier waarop uw ministerie omgaat met de partijen die deelnemen en hun inbreng. Door middel van deze brief brengen wij deze onrust onder uw aandacht, en roepen wij u op uw aanpak aan te passen.

Investeer in draagvlak
De gang van zaken rond Lelystad Airport wekt bij vele bezorgde inwoners de suggestie alsof u allang besloten heeft welke kant het op moet met de luchtvaart. De ondertoon van veel reacties in de pers, deelnemers aan de luchtvaartgesprekken (2018) en contacten met betrokken gemeenten is daarom cynisch. Er zijn ruim 1.100 reacties binnengekomen op de ontwerp-wijziging van het luchthavenbesluit. In uw nota van antwoord missen wij herkenning en begrip van het maatschappelijke signaal dat hiervan uit gaat. Wij constateren dat u in de planMER van de Luchtvaartnota een nul-alternatief uitwerkt waarbij Lelystad Airport open is. Dit voedt het maatschappelijk verzet en hierdoor neemt de weerstand verder toe. Dit overschaduwt de besluitvorming. Uw brief over de overloopfunctie van Lelystad Airport en de erkenning dat toch autonome groei kan plaatsvinden bevestigt dit beeld.

Plaats een besluit over Lelystad Airport in de context van het beleid voor de lange termijn
In onze zienswijze over de wijziging van het Luchthavenbesluit (12 februari 2019, kenmerk 2019/0029339) bepleiten wij een andere volgorde van besluitvorming. Besluit éérst over het beleid voor de lange termijn, besluit daarna over de indeling van het luchtruim. Zolang er geen besluit ligt over de herindeling van het luchtruim, vinden wij het niet gewenst om te spreken over opening van Lelystad Airport. Een andere volgorde van besluitvorming doet recht aan de maatschappelijke wens en kost slechts beperkt extra tijd.

Kortom, onze oproep is dan ook op om eerst besluiten te nemen over de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening en het besluit over Lelystad Airport in deze context te plaatsen.

Andries Heidema is Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel (de burgemeester van de provincie zeg maar)

Het bericht CvdK Heidema mist Haagse herkenning van maatschappelijk signaal tav Lelystad Airport verscheen eerst op Opinie in Salland.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie