Cultuur, natuur en ontmoeten met CDA Vrouwen Overijssel

Foto: Anemone123 via Pixabay

Zaterdag 29 juni organiseren de CDA Vrouwen van CDA Overijssel in Raalte een ochtend vol cultuur, natuur en ontmoeting. De aanwezigen bezoeken de PKN Plaskerk om 10.00 uur en bekijken hier de kunst expositie “Het mysterie van het leven”. Hierna gaan de dames samen met LTO Salland vertegenwoordigers Stephan Rientjes (De Sallandse Boer van het jaar 2018) en Terry Heuven (Salland Boert & Eet Bewust) aan de wandel in het Natura2000 Boetelerveld. Aanmelden, ook voor niet-leden, kan viaoverijssel@cda.nl , de eigen bijdrage is 10 euro en dient contant betaald te worden.

In de goed onderhouden Plaskerk te Raalte uit 1123 bezoeken de dames de zonet geopende kunstexpositie met als thema: “Het mysterie van het leven”. De expositie past bij het nieuwe beleid van de Protestantse Gemeente In Raalte: Vensterluiken en gordijnen open, zorgen voor verbinding en vernieuwing. Tijdens de rondleiding zal ook aandacht zijn voor de secco ’s die vorig jaar zijn geconserveerd (na vijf maanden restauratie). Het project “de Plaskerk en haar omgeving” is een verbindingsproject met Landschap Overijssel en Archivariaat Bentinck Schoonheten. Het verhaal van de Plaskerk in Raalte en de verbinding met Landgoed Schoonheten en de bewoners van het Boeteler- en Heeterveld blijkt een prachtig verhaal.

Met een slogan als “Het laatste stukje van het uitgestrekte Sallandse heidelandschap is zeker een bezoek waard!” kunnen we niet anders dan een wandeling maken door dit prachtige gebied. Het was lang beperkt toegankelijk, later werden er drie wandelroutes gemarkeerd. Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het is mede zo bijzonder om het klokjesgentiaan dat hier groeit en de kamsalamander. Het Boetelerveld staat onder druk; de kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. De dames van CDAV krijgen uitleg over de kansen en uitdagingen van dit natuurgebied door LTO Salland boeren en input van Europarlementariër Annie Schreijer- Pierik.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie