CultureelNieuws

Meer regie bij de gemeente in het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening

14 juni 2019 Redactie 0

nwoners die te maken hebben met problematische schulden, hebben moeite om mee te blijven doen in de maatschappij. De gemeente pakt de regie en zet zich in om te voorkomen dat inwoners in een schuldsituatie terechtkomen. Zijn er toch financiële problemen ontstaan, dan biedt de gemeente deze inwoners vroegtijdig de helpende hand.

Politiek

Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Raalte

14 juni 2019 Salland TV 0

De gemeente Raalte heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Het doel voor 2030 is de CO2-uitstoot te reduceren met 49%. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met alleen zonnepanelen op daken halen we dit doel niet. Daarom komt ook het aanleggen van zonneparken in beeld. Richtlijnen

Politiek

Coalitieakkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”

11 juni 2019 Salland TV 0

Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied

Politiek

Verbod op oplaten ballonnen in Olst-Wijhe goed voor natuur en dieren

4 juni 2019 Redactie 0

Op 3 juni besloot de gemeenteraad van Olst-Wijhe het oplaten van alle soorten ballonnen te verbieden in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Al eerder besloot de raad het oplaten van de zogenaamde wensballonnen te verbieden in verband met brandgevaar. Nu geldt het verbod dus voor alle ballonnen.

Olst-Wijhe

Uitnodiging informatieavond Verkeer Olst

3 juni 2019 Salland TV 0

Dinsdag 11 juni organiseert de gemeente Olst-Wijhe een informatieavond over het Verkeer in Olst in het Holstohus. Concreet gaat het om aanpassingen aan: • de Jan Hooglandstraat: van de Kornet van Limburg Stirumstraat tot aan de Zandwetering • het voet/fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg • de calamiteitenroute tussen de spoorwegovergang Enkweg en de Kleistraat • het tracé

CultureelNieuws

Manifest ‘Nood Luid onze klok’ raakt gevoelige snaar

29 mei 2019 Redactie 0

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben onlangs het manifest “Nood Luid onze klok!” aan de gemeente aangeboden. Hiermee geven zij aan dat de sociale infrastructuur in onze gemeente onder grote druk staat. Zij kampen steeds vaker met onvoldoende vrijwilligers.