No Picture
Agenda

VVD Raalte organiseert een thema avond over:Wonen in Raalte

11 november 2019 Redactie 0

Het is prettig wonen in Raalte, maar welke ontwikkelingen zijn er gaande en wat betekent dat voor nu en in de toekomst? In de politiek worden allerlei plannen bedacht, gronden ontwikkelden bestemmingsplannen gemaakt, maar wordt daarbij wel rekening gehouden met de behoefte die er is, nu en in de toekomst? Op vrijdagavond 15 november nodigen wij u als (bouw)ondernemer, makelaar, ontwikkelaar of geïnteresseerde inwoner van harteuit om hier over mee te praten!

Olst-Wijhe

Positie Plaatselijke Belangen in de gemeente Olst-Wijhe

9 november 2019 Salland TV 0

De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe heeft vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe over de positie van de Plaatselijke Belangen in de gemeente. Dit naar aanleidingen van berichten over de opheffing van Plaatselijk Belang Boerhaar in de lokale media. Het argument dat PB Boerhaar aanhaalde was dat zij te veel politiek moet bedrijven en te weinig

Politiek

Persbericht: CDA leden willen discussie over groei luchtvaart

21 oktober 2019 Redactie 0

Verschillende CDA leden uit Gelderland en Overijssel dienen tijdens het CDA-congres op 9 november een resolutie in omdat zij vinden dat het CDA zich terughoudender op moet stellen als het gaat om de groei van de luchtvaart. De indieners van deze resolutie roepen de Tweede Kamerfractie op zich uit te spreken tegen groei van de luchtvaart onder de huidige omstandigheden.“Vooral nu we als land aan de bak moeten om het stikstofprobleem op te lossen en CO2 uitstoot terug te dringen, vinden we het lastig uit te leggen dat het CDA wel doorgaat met plannen die de groei van de luchtvaart stimuleren. Volgens ons past dat niet bij het rentmeesterschap waar we als CDA voor staan. Daarover willen we graag met de CDA leden in gesprek tijdens het congres”, aldus de indieners.

Politiek

Persbericht CDA Gemeente Raalte

11 oktober 2019 Redactie 0

Raalte, 7 oktober 2019 CDA Raalte uit zijn grote zorgen over drugsdeals en drugsgebruik in de Gemeente Raalte Naar aanleiding van de publicatie van RTV Oost op 2 oktober jl. stelt het CDA Raalte schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Heeft het college voldoende zicht op het drugsgebruik onder jongeren binnen de gemeente Raalte? Volgens de berichtgeving

Agenda

CDA Overijssel organiseert expertmeeting duurzame energie

8 oktober 2019 Salland TV 0

Overstappen op groene energie, energie besparen en waar mogelijk het terugdringen van de uitstoot van CO2, het realiseren van klimaatdoelen en aan de slag met de Regionale Energie Strategieën die zijn opgesteld door het Rijk. Met zijn allen hebben we een flinke klus te klaren. Ondanks de vele initiatieven die al zijn ontstaan, signaleert het CDA dat het vooral in

Politiek

Gemeente wil meewerken aan extra bedrijfswoning bij Flierefluiter

19 september 2019 Salland TV 0

Recreatiebedrijf de Flierefluiter heeft een aanvraag ingediend om gebruik te maken van de vernieuwde Rood voor Rood regeling. Het college van de gemeente Raalte is bereid hier aan mee te werken. Volgens het geldend bestemmingsplan is slechts één bedrijfswoning mogelijk. Door toepassing van de onlangs verruimde Rood voor Rood regeling kan de Flierefluiter een gewenste extra bedrijfswoning toch realiseren. De

Politiek

Met de raad op pad

12 september 2019 Salland TV 0

Op 26 september bezoekt de gemeenteraad het dorp Mariënheem om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De leden van de gemeenteraad horen graag wat er leeft in Mariënheem, waar zijn de Mariënhemers trots op, wat willen ze graag veranderd zien in hun dorp. Een goed moment om dit te laten horen en te laten zien op 26 september

Olst-Wijhe

Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe

6 september 2019 Salland TV 0

De gemeente Olst-Wijhe heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark op Noordmanshoek in Wijhe. Op dit terrein wordt gewerkt aan een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor de zonnepanelen wordt een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd zodat het gebied ook aantrekkelijk wordt voor inwoners. Het zonnepark is een belangrijk onderdeel van het gehele plan

Olst-Wijhe

Burgemeester Ton Strien geïnstalleerd voor nieuwe periode van zes jaar

6 september 2019 Salland TV 0

Afgelopen maandag zou burgemeester Ton Strien tijdens de gemeenteraadsvergadering worden geïnstalleerd voor een nieuwe periode van zes jaar. Door de oogoperatie die hij heeft ondergaan kon dit helaas niet doorgaan. Vooruitlopend op het hervatten van zijn werkzaamheden vanaf 9 september, is hij donderdag geïnstalleerd. In het bijzijn van zijn vrouw Yun Sook en hun zoon Roderick legde de burgemeester in

Politiek

Olst krijgt fietstunnel van 4,4 miljoen euro

3 september 2019 Salland TV 0

In het verlengde deel van de Ter Stegestraat in Olst komt in 2020 of 2021 een fietstunnel onder het spoor door. Volgens een gemeentelijke woordvoerder kost het project 4,4 miljoen euro. Hiervan betaalt de gemeente 2,4 miljoen en de provincie 2 miljoen euro. Volgens het bestuur van de gemeente ontstaan door de fietstunnel veiliger fietsroutes van Den Nul en Deventer

Politiek

Statenleden willen snel regie op plaatsen zonneparken in Overijssel

30 augustus 2019 Salland TV 0

Het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie zijn van mening dat de provincie zo spoedig mogelijk de regie moet pakken bij het plaatsen van zonneparken. Vooral omdat veel daken van grote bedrijven, overheidsgebouwen en agrarische bedrijven nog onbenut zijn. Tijdens de vergadering op 11 september over de Regionale Energie Strategieën in Overijssel op het provinciehuis, stellen de partijen hierover

Politiek

Protest tegen opvang vluchtelingen in Balkbrug

20 augustus 2019 Salland TV 0

FOTO: archief Salland TV. Bij de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug zijn afgelopen nacht spandoeken opgehangen als protest tegen de voorgenomen opvang van asielzoekers met psychiatrische problemen. Veldzicht is door de overheid aangewezen om asielzoekers op te vangen die extra zorg nodig hebben vanwege hun psychische gesteldheid. Daarvoor wordt de kliniek uitgebreid met een extra afdeling. Omwonenden hebben op informatiebijeenkomsten