Bibliotheek moet blijven in het centrum van Wijhe!

De inwoners van Wijhe werden deze week onaangenaam verrast door een bericht in de krant dat hun vertrouwde bibliotheek mogelijk gaat verhuizen uit het centrum naar het gemeentehuis aan de dijk. De geschiedenis over de plaats van de bibliotheek gaat zich helaas herhalen. In 2014 dreigde de bibliotheekvoorziening door een bezuiniging van de gemeente te verdwijnen. Door een gezamenlijke actie wisten de bewoners, “Plaatselijk belang” en “Gastvrij Wijhe” de bibliotheek voor het dorp te behouden. Nader onderzoek wees uit, dat de huidige plek het meest geschikt is. De gemeente heeft toen het onzalige plan uitgevoerd om het bibliotheekgebouw te verkopen. Met de opbrengst zou het exploitatietekort voor 9 jaren worden gefinancierd. Sindsdien is het pand in meerdere handen overgegaan. Aangezien de bibliotheek een huurcontract heeft voor onbepaalde tijd met wederzijdse opzegging is de toekomst van de bibiotheek op deze locatie opnieuw onzeker.

Allereerst moet de gemeenteraad zorgen voor een structurele financiering. Tevens moet de bibliotheek qua toegankelijkheid voor de inwoners op de huidige plek blijven. Het gemeente- huis is voor veel bewoners te ver verwijderd en door het drukke verkeer op Raalterweg vol risico. Voor de reuring en levendigheid in de Langstraat is het van belang, dat de bibliotheek midden in het dorp blijft. Door het vertrek van het gemeentehuis en de apotheek is al een stuk levendigheid verdwenen. Het vertrek van een publieke functie als de bibliotheek zou opnieuw te pijnlijk zijn. De directeur van Bibliotheek Salland Sabine Tielenius Kruythoff geeft aan dat door de veranderende functie van de bibliotheek de huidige locatie ongeschikt zou zijn. Ook zouden de inwoners via het medisch centrum de gang naar het gemeentehuis wel weten te vinden. De door haar geschetste overlap met mensen met een schuldenproblematiek vinden de betrokken Wijhenaren te ver gezocht. De leegstand in het gemeentehuis mag geen factor zijn om de bibliotheek daar te vestigen.
De heer Jan van Land van de leegstandscommissie Wijhe onderschrijft ons standpunt over huidige vestigingsplaats van de bieb. De gemeente Olst-Wijhe en de bibliotheek Salland zouden er goed aan doen om in samenspraak met alle betrokkenen een besluit te nemen.

Als je toch bezig bent!

Volg jij Salland1 al?

812FansLike
1,499VolgersVolg
2,017VolgersVolg
3,500AbonneesAbonneer