Agenda

Inwoners van Overijssel denken mee over de landbouw

2 december 2020 Online Redactie 0

‘Ik lees regelmatig over de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben, maar ik heb er nog nooit eentje gesproken.Toch heb ik wel een mening als consument.’ Een raadpleging van Natuur en Milieu Overijssel onder 13.000 inwoners van Overijssel leert dat veel mensen zo denken. De afstand tussen boer en burger blijkt vrij groot, maar eten doen we allemaal en bijna iedereen begrijpt dus wel dat we ook zelf iets aan de landbouw zouden moeten doen. Al was het maar omdat we een mooi landschap willen, met kruidenrijke weiden, weidegang voor koeien en bloemrijke akkerranden als bijenlinten.

Overheid

NL-Alert controlebericht op maandag 7 december

1 december 2020 Online Redactie 0

Op maandag 7 december 2020 rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het bericht ontvang op je mobiel. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Agenda

100-jarige mw. Slotman-Dijk

1 december 2020 Online Redactie 1

Derkje Slotman-Dijk 100 jaar!

Op 28 november 1920 werd Derkje Slotman-Dijk, samen met haar tweelingbroer, geboren in Dalfsen. Daar groeide zij op.

In 1953 trouwde ze met Evert Slotman, ook de helft van een tweeling, en sindsdien woont zij in het door haar zeer geliefde Heino. Helemaal favoriet is voor haar de plek aan de Zuthemerweg waar zij tot 2003 heeft gewoond. “Het is nergens op de wereld mooier”, aldus mevr. Slotman. Haar leven lang is zij in hart en nieren boerin geweest.

Agenda

Bijpraatavond Energietuin de Noordmanshoek

28 november 2020 Online Redactie 0

De Noordmanshoek krijgt een duurzame invulling voor en door Wijhenaren: een unieke plek met lokaal voedsel, energie, recreatie en woonruimte. Stichting de Noordmanshoek is hard bezig om de plannen met hulp van anderen verder uit te werken. Vaak op de achtergrond en soms wat meer in beeld. Zo ook op woensdagavond 2 december.

Olst-Wijhe

Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast

28 november 2020 Online Redactie 0

Afgelopen maandagavond stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Hierbij bracht ze twee wijzigingen aan in het voorstel van het college van B&W. De geluidsruimte die maximaal vergund wordt, gaat van de landelijke norm van 47 dB (decibel) naar 45 dB. Daarnaast worden initiatieven voor windenergie in de eerste raadsvergadering na de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) in 2021 in overweging genomen. Met de vaststelling van de visie kan gefaseerd gewerkt gaan worden aan de eerste ontwikkeling van 54 GWh duurzame energie met grondgebonden zon en wind voor de periode 2020-2030.

Agenda

Bluffen bij de baas en de huishoudoorlog

28 november 2020 Online Redactie 0

Kansen en rechten voor mannen en vrouwen zijn nog lang niet gelijk, ook al denken velen dat het glazen plafond een begrip uit de oude doos is en dat gelijkheid geen issue meer is. Dat kan zo niet langer vinden Alissa van den Berg, Sanne Terlouw en Laura Faber.

Vanaf 2 december organiseren zij een serie inspirerende, interactieve bijeenkomsten in de Deventer Schouwburg met de titel ‘Vrouwen op de werkvloer’.

SallandNieuws

Vrijwilligersprijs Overijssel 2020 voor Dag!enDoen!

28 november 2020 Online Redactie 1

De provincie Overijssel heeft aan het initiatief Dag!enDoen! de Vrijwilligersprijs 2020 toegekend. Statenlid Renilde Huizenga, reikte de prijs in het Langhuus in Wijhe uit aan de drie bestuursleden van de stichting Dag!enDoen! Everlien Schoterman, Alex Reinders en Wim Nijman. “Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, betoogde zij. “Het is belangrijk om dit te ondersteunen. Zeker waar het initiatieven zoals Dag!enDoen! betreft, gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Altijd belangrijk, maar nu urgenter dan ooit.”