Oud raadslid Johannes Oegema overleden

Oud raadslid Johannes Oegema uit Wijhe is overleden. De bekende wijhenaar was in zijn bewogen leven secretaris en voorzitter van de Wijhese Harmonie, coördinator van de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, penningmeester van de Stichting Omnisport Nederland en is sinds 1990 bestuurslid/vrijwilliger van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), sinds 1995 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KINWU), sinds 2014 lid commissie Baansport en hij heeft gefungeerd als voorzitter en penningmeester van het district Overijssel, lid van de werkgroep Bestuurlijke Organisatie KNWU en lid van de fusiegroep KNWU-NFTU (Nederlandse Toer Fiets Unie), hij is sinds 2000 examenfunctionaris van de voormalige Stichting Samenwerkende Amateur Muziekorganisaties in Overijssel en vanaf 2014 mede-oprichter en voorzitter van de OBM (Overijsselse Bond van Muziekverenigingen), die de belangen van 170 verenigingen met in totaal ca. 10.000 leden behartigt. Verder is hij sinds 2013 voorzitter van de Stichting Regionaal Trainingscentrum Wielrennen Stedendriehoek en tevens was hij bestuurslid van de Wielerschool van het ROC Aventus te Deventer en Apeldoorn.

Onlangs werdt hij door Burgemeester Strien nog bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eerder, in 2010, werd Johannes Oegema – op grond van zijn raadslidmaatschap – benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Johannes Oegema is 73 jaar geworden.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie