Ontwerp herinrichting Almelosestraat bekend

De Almelosestraat moet een visitekaartje van Raalte worden. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt in 2020 opnieuw ingericht. Verouderde riolering en opgaven op het gebied van verkeer, groen en levensloopbestendigheid worden tegelijk aangepakt. Het college heeft akkoord gegeven op het definitieve ontwerp.

De portefeuillehouder wethouder Jacques van Loevezijn zegt daar het volgende over: “We komen graag samen met inwoners tot een gedragen ontwerp. Dat is gelukt. Via een klankbordgroep zijn we sinds de start van het project met een vertegenwoordiging van de straat in gesprek. Ook zijn er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom was en hebben we met betrokken ondernemers gesproken. Dit leidde samen met de input van onze specialisten tot het definitieve ontwerp.”

Wat gaat er gebeuren?
De herinrichting is in te delen in drie belangrijke thema’s: afval- en hemelwater, verkeer en groen.

Afval- en hemelwater
Het gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel zorgt ervoor dat regenwater wordt afgekoppeld en niet meer samen met het vervuilde water in het riool terechtkomt. Ook particuliere percelen krijgen de mogelijkheid regenwater af te koppelen. Dit gebeurt in samenspraak met de bewoner(s).

Verkeer
Op de nieuwe rijbaan komen fietssuggestiestroken. Dit betekent dat de vrij liggende fietspaden tussen de Tjalkstraat en de Daggertsbrug verdwijnen. Vanaf de Daggertsbrug tot aan de kruising Almelosestraat/Tjalkstraat is de maximumsnelheid straks 30 km/uur. Tussen de Enkstraat en de Tjalkstraat blijft dat 50 km/uur.

Groen
De invulling van het groen is een belangrijk thema. De groenplannen vragen nog om een verdere detailuitwerking. Aandachtspunten zijn gevarieerde bomenrijen en beplanting en biodiversiteit.

Vervolg
Nu het ontwerp bekend is, is het tijd voor de volgende stap: de aanbestedingsprocedure. Hiervoor wordt het eerste kwartaal van 2020 gebruikt. De gemeente verwacht vervolgens in het voorjaar van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden, zodat de Almelosestraat eind 2020 klaar is voor de toekomst.

Het bericht Ontwerp herinrichting Almelosestraat bekend verscheen eerst op Salland TV.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie