Goed wonen in Salland

SallandWonen werkt voortdurend aan het realiseren van betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. Onze huurders staan hierbij centraal. We hebben mooie resultaten bereikt in 2018.

Luisteren

Samen met huurders en onderhoudspartners zijn wij in gesprek gegaan over de kwaliteit van dienstverlening. We hebben naar elkaar geluisterd en we hebben nieuwe inzichten gekregen die de dienstverlening kunnen verbeteren. Ook tijdens het uitvoeren van grootschalig onderhoud hebben wij per dag de ervaringen van huurders opgehaald en waar mogelijk direct gereageerd. Om te garanderen dat huurdersvragen en reparatieverzoeken direct worden opgepakt registreren wij zoveel mogelijk alle momenten waarop huurders contact met ons opnemen. Zo kunnen wij onze afspraken goed nakomen.

Inzet op betaalbaar wonen

Onze huurders vinden betaalbaar en duurzaam wonen belangrijk. Dat bleek in 2017 uit een enquête. Wij hebben ons gematigd huurbeleid ook in 2018 doorgezet. De jaarlijkse huurverhoging is ook dit jaar weer beperkt gebleven. De huren van alle huurders zijn gemiddeld met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd. De maximale huurverhoging was 2,1%. Ruim 400 huurders hebben een huurverlaging kregen. Als woningen een beter energielabel hebben, gaan de woonlasten omlaag. Daarom investeren wij ook fors in duurzaamheid.

Investeren in kwaliteit en duurzaamheid

Via grootschalig onderhoud zijn 53 woningen in de gemeente Olst-Wijhe grondig opgeknapt en verbeterd naar een energie-index van gemiddeld 1,2 (label A). We hebben in 2018 € 1,3 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid, (2017 € 1,4 miljoen), wat heeft geresulteerd in een verbetering van de energie index van al onze woningen met 0,7 punt. Er zijn in het verslagjaar 448 woningen voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zijn nu ruim 1.400 woningen voorzien van zonnepanelen.

Financieel resultaat

Wij hebben 800.000 euro meer uitgegeven dan wij aan inkomsten hebben ontvangen. De kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de grote uitgaven voor onderhoud in ons bezit en door belastingheffingen. Wij betalen naast verhuurderheffing inmiddels ook vennootschapsbelasting.

Ondanks de negatieve kasstroom is het vermogen van SallandWonen gestegen. Dit komt voornamelijk doordat de waarde van ons bezit is gestegen. Bij de vaststelling van ons vermogen worden alle woningen die wij bezitten gewaardeerd op de ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Dat betekent dat externe taxateurs vaststellen wat de verkoopwaarde van de woning is in verhuurde staat. Door de stijgende prijzen op de woningmarkt is ook de waarde van het bezit van SallandWonen gestegen. Wij realiseren dit vermogen echter alleen op papier en kunnen dit vermogen niet besteden omdat het, zoals dat heet ‘in de stenen zit’. Wij verhuren onze woningen in principe en verkopen er maar een klein aantal per jaar.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Het jaarverslag 2018 vindt u op de website van SallandWonen, www.sallandwonen.nl. Daarnaast hebben we de resultaten ook samengevat in beelden, in de verkorte versie van het jaarverslag

Plannen voor 2019

Wij werken ondertussen hard verder aan goed wonen. Het werk is immers nooit af en het kan altijd beter. Onlangs is het groot onderhoud in Boskamp afgerond. Ook hier zijn weer 38 woningen opgeknapt tot label A of B. In de wijk Westdorp in Raalte gaan we in 2019 en 2020 bij 194 woningen groot onderhoud uitvoeren. Wij gaan onze nieuwe buitengewoonthuiswoning voor 1- en 2- persoons huishoudens bouwen in Heeten, Broekland, Raalte en Olst. De overheid maakt het ons wel lastig met de belastingheffingen waardoor veel van ons geld niet besteed kan worden aan de volkshuisvesting in Salland.

Wij hebben nog steeds een gematigd huurbeleid. Dat betekent dat we betaalbaarheid van onze woningen nog steeds bovenaan zetten. Wij volgen daarom het sociaal huurakkoord en huurders kunnen een beroep doen op de huurbevriezingsmaatregel uit dit akkoord. Gemiddeld verhogen wij de huren van onze woningen met inflatie, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid leidend zijn bij het bepalen van de huurverhoging.

De plaatsing van zonnepanelen en het verbeteren van onze dienstverlening gaan onverminderd door.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie