B&W Olst-Wijhe besluiten 8 oktober 2019

BW besluiten 2019-10-08.pdf

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de personele wisselingen binnen het Toegangsteam Wmo en Jeugd en de gevolgen die dit volgens hen meebrengt voor enerzijds de cliënten en anderzijds de zorgorganisaties. In hun advies wil de Adviesraad een signaal afgeven richting de toekomst. Zij wijzen op het belang van een bestendig lokaal gericht Toegangsteam. Graag hoort de Adviesraad hoe de gemeente in het personeelsbeleid hierop stuurt. Tot slot vraagt de Adviesraad aandacht voor een goede en duidelijke communicatie als er toch personele wisselingenplaatsvinden. Als reactie hierop wordt aangegeven dat het Toegangsteam Wmo en Jeugd altijd met personele wisselingen te maken zal hebbenom de meldingen tijdig te kunnen blijven afhandelen. Daar waar het kan wordt er gewerkt met consulenten die in dienst zijn van de gemeente. Als er toch sprake is van een wisseling van een consulent dan worden de cliënt en de betrokken zorgorganisaties hier zo goed als mogelijk persoonlijk over geïnformeerd. Door het goed vastleggen van de relevante informatiemoet worden voorkomen dat de cliënt zijn hele verhaal nog een keer moet vertellen.

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie