Buurtschouw Wijken buiten het centrum Wijhe

Op woensdag 7 september a.s. vindt de 2e buurtschouw in Wijhe plaats. Start is om 9.00 uur bij de kinderboerderij op de Krijtenberg. In de wijk Noorder Koeslag wordt alleen gekeken in het deel dat woonrijp is gemaakt. Tijdens de buurtschouw lopen vertegenwoordigers van de gemeente, SallandWonen, Plaatselijk Belang Wijhe en de politie mee. Belangstellenden kunnen van tevoren klachten of opmerkingen doorgeven aan de gemeente t.a.v. Bep Koekkoek via mailadres b.koekkoek@olst-wijhe.nl. Inwoners hoeven natuurlijk niet op een buurtschouw te wachten om een klacht of melding door te geven. Gedurende het hele jaar is het mogelijk klachten door te geven via www.olst-wijhe.nl/onlinemelden of via het klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0570.

Sportnieuws uit de regio Salland