Nieuws

Dimence Groep, IVN en Provincie Overijssel gaan partnerschap Natuur voor Elkaar aan

15 april 2021 Redactie

Op donderdag 15 april 2021 hebben Marco Verheul, Raad van Bestuur van Dimence Groep, Joline de Weerdt, directeur Oost IVN en Gert-Harm ten Bolscher, gedeputeerde landbouw & natuur bij Provincie Overijssel hun handtekening onder een partnerschap gezet. Met het ondertekenen van dit document van partnerschap verklaren ondertekenaars graag bij te willen dragen aan de doelen van Natuur voor Elkaar, in het bijzonder op het terrein van de Zorg.

Nieuws

Riek van der Harst nieuwe coördinator LivingLab natuurinclusieve landbouw Overijssel

26 maart 2021 Online Redactie

Houtwallen en knotwilgen, wilde bloemen langs de akkers, kruidenrijk grasland, organisch bemesten of een gesloten grondstoffenkringloop, het draagt allemaal bij aan een natuurinclusieve landbouw. Het LivingLab natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert boeren om hun bedrijf meer natuurinclusief te maken. Riek van der Harst van Stimuland is sinds maart coördinator van dit project en heeft de rol overgenomen van Margo Meijerink.